e-BOK

Zapraszamy

Logowanie

Get Adobe Flash player

Dzisiaj

Dzisiaj jest: 19 Marzec 2019    |    Imieniny obchodzą: Józef, Bogdan, Marek

Wyróżnienia

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Kalendarz wydarzeń

marzec 2019
N P W Ś C Pt S
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Galeria nowości

zarządzania nieruchomościami

Walne Zgromadzenie 2015

Walne Zgromadzenie 2015

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem spółdzielni i podejmuje decyzje w najważniejszych dla spółdzielni sprawach.

W skład tego organu wchodzą wszyscy członkowie spółdzielni. Członek Spółdzielni może brać udział tylko w jednej części Walnego Zgromadzenia. Zgodnie ze zmienionym od 1 lipca 2011 roku art. 36 ust. 3 ustawy Prawo spółdzielcze oraz § 29 Statutu naszej Spółdzielni:

„Członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Członek Zarządu i pracownik Spółdzielni nie może być pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.”

W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć także przedstawiciele związku rewizyjnego, w którym spółdzielnia jest zrzeszona oraz przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej. Nie mogą jednak brać udziału w głosowaniu nad uchwałami, gdyż przysługuje im jedynie głos doradczy.

Przypominamy ponadto, że w razie wątpliwości tożsamość członków Spółdzielni, którzy uczestniczyć będą w Walnym Zgromadzeniu może być stwierdzana przed wejściem na salę obrad na podstawie dokumentu tożsamości (prosimy o zabranie na Walne Zgromadzenie dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem).

Zarząd spółdzielni jest zobowiązany do zorganizowania minimum jednego w ciągu roku, walnego zgromadzenia do 6 miesięcy od zakończenia tzw. roku obrachunkowego. Walne Zgromadzenie może podejmować jedynie takie uchwały, jakie zostały wpisane w porządek obrad i zostały wyłożone do wglądu w siedzibie spółdzielni, na 14 dni przed pierwszą częścią Walnego Zgromadzenia. Również członkowie mogą zgłaszać projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia (każdy projekt musi być poparty podpisami co najmniej przez 10 członków spółdzielni). W myśl ustawy, każdy z członków ma prawo do wnoszenia poprawek do projektów uchwał, jednak nie później niż na 3 dni przed pierwszą częścią Walnego Zgromadzenia. Każdą uchwałę uważa się za podjętą, jeśli była głosowana na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia, niezależnie od liczby uczestników poszczególnych części oraz jeżeli za uchwałą opowiedziała się wymagana w statucie większość ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu. Kolegium w składzie: przewodniczący i sekretarze poszczególnych części Walnego Zgromadzenia potwierdza na podstawie protokołów z poszczególnych części Walnego Zgromadzenia, które uchwały zostały podjęte, a które nie zostały podjęte.

W tym roku Walne Zgromadzenie, zostało zwołane przez Zarząd Spółdzielni w dniach od 25 do 29 maja. Rada Nadzorcza w styczniu bieżącego roku dokonała podziału członków uprawnionych do udziału w poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia. Pięć części Walnego Zgromadzenia dostosowanych zostało terytorialnie do poszczególnych administracji osiedli (podział członków uprawnionych do udziału w poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia zawarty jest w zawiadomieniu). Poszczególne części Walnego Zgromadzenia odbędą się w terminach podanych w zawiadomieniu. Wszystkie zebrania w Chrzanowie odbędą się w klubie Pegaz przy ul. Kard. Wyszyńskiego 17, w Trzebini w Szkole Podstawowej nr 8 na os. ZWM, a w Libiążu w Libiąskim Centrum Kultury przy ul. Górniczej 1.

Pisemne zawiadomienia o czasie, miejscu i porządku Walnego Zgromadzenia będą w dniach od 28 do 29 kwietnia bieżącego roku dostarczane do pocztowych skrzynek oddawczych przynależnych do mieszkań. Do tych członków, którzy posiadają inny niż adres mieszkania adres korespondencyjny, zostaną one wysłane listami. Zawiadomienia zostaną ponadto umieszczone na tablicach ogłoszeń we wszystkich klatkach schodowych budynków zarządzanych przez Spółdzielnię, w siedzibie Spółdzielni oraz administracjach osiedlowych.

Materiały wynikające z porządku obrad Walnego Zgromadzenia, wyłożone zostaną do wglądu od 8 maja 2015 r. w siedzibie Spółdzielni, przy ul. Kard. Wyszyńskiego 17 w Chrzanowie w pokoju nr 138 oraz w administracjach osiedli w dniach pracy Spółdzielni w godzinach od 700 do 1500 (ponadto we wkładce do bieżącego wydania Biuletynu zamieszczone są sprawozdania i projekty uchwał Walnego Zgromadzenia).

W związku z powyższym zachęcamy wszystkich członków Spółdzielni do aktywnego uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Zarząd PSM w Chrzanowie

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (Zawiadomienie - Walne Zgromadzenie 2015.pdf)Zawiadomienie - Walne Zgromadzenie 2015.pdf598 Kb