e-BOK

Zapraszamy

Logowanie

Get Adobe Flash player

Dzisiaj

Dzisiaj jest: 25 Czerwiec 2017    |    Imieniny obchodzą: Dorota, Łucja, Wilhelm

Wyróżnienia

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Kalendarz wydarzeń

czerwiec 2017
N P W Ś C Pt S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Galeria nowości

zarządzania nieruchomościami

Komunikat

Zarząd Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie informuje, że od lutego 2015r. działa nowy telefoniczny numer 512 896 672. Wybierając ten numer dodzwaniamy się na portiernię w biurowcu Spółdzielni przy ul. Kard. Wyszyńskiego 17 w Chrzanowie.
Poza godzinami pracy Spółdzielni, w razie braku łączności stacjonarnej, prosimy zgłaszać usterki i awarie, których usunięcie należy do Spółdzielni pod wyżej wymieniony numer.

Zarząd PSM w Chrzanowie

Przetarg na mieszkanie 26 czerwiec

OGŁOSZENIE

Zarząd Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie, ul. Kardynała Wyszyńskiego 17 ogłasza przetarg na ustalenie pierwszeństwa do zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności dla lokalu mieszkalnego położonego:

- w Chrzanowie, Sienkiewicza 15/56 – o pow. użytkowej 42,49 m2 (2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka, wc, XI piętro).

- w Libiążu, Wojska Polskiego 9/82– o pow. użytkowej 55,94 m2 (3 pokoje, kuchnia,  przedpokój,  łazienka,  wc,  II piętro),

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 17 w Chrzanowie w dniu 26.06.2017 r. o godz. 1400.

Osoba przystępująca do przetargu powinna wnieść na rachunek bankowy Spółdzielni nr 98 1020 2384 0000 9402 0008 7783 w terminie do dnia 23.06.2017 r. do godz. 1300 wadium w wysokości 2 000,00 zł.

Przetarg odbędzie się w formie przetargu ustnego (licytacji).

Pierwszeństwo w nabyciu lokalu mają członkowie, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i zgłoszą gotowość zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, pierwszeństwo ma najdłużej oczekujący. Warunkiem przeniesienia odrębnej własności lokalu na takiego członka jest wpłata wartości rynkowej lokalu, która jest równa podanej cenie wywoławczej. W przypadku skorzystania z prawa pierwszeństwa przez osoby uprawnione licytacja nie odbędzie się.

W przetargu mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które wpłaciły wadium.

Warunek wpłaty wadium nie dotyczy członków, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, którzy zgłosili gotowość zawarcia umowy

Przedmiotem przetargu jest ustalenie wartości rynkowej lokalu oraz osoby z którą zostanie zawarta umowa o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu.

Za wygrywającego uważa się tego uczestnika, który zaoferuje najwyższą cenę.

Cena wywoławcza wynosi:

Sienkiewicza 15/56 – 98 000,00 zł

Wojska Polskiego 9/82 – 114 400,00 zł

Osoba wygrywająca przetarg nabywa prawo pierwszeństwa zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności dla lokalu mieszkalnego i wnosi wylicytowaną wartość rynkową lokalu. Ponadto osobę tą obciążają: wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczysto-księgowym.

Osoba wygrywająca przetarg, a nie będąca członkiem PSM w Chrzanowie, obowiązana jest wnieść udział i wpisowe z tytułu przyjęcia w poczet członków Spółdzielni.

Spółdzielnia dokonuje zwrotu wadium z chwilą:

-       zakończenia postępowania przetargowego wszystkim uczestnikom licytacji, oprócz wygrywającego,

-       wycofania chęci uczestnictwa w przetargu, jeżeli nastąpiło to przed licytacją,

-       odwołania przetargu.

Przystępujący do przetargu traci wadium, jeżeli w terminie 10 dni od daty wygrania przetargu nie ureguluje ustalonej w drodze licytacji wartości rynkowej lokalu. Wadium jest zaliczane na poczet wartości rynkowej lokaluosobie wygrywającej przetarg i nie podlega zwrotowi.

Mieszkania udostępnione zostaną w celu oględzin w dniach 05 i 06.06.2017 r. w godz. od 1200 do 1400 oraz 26.06.2017 r. w godzinach od 1200 do 1300.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 32 623 8447 wew. 26.

Chrzanów,dn.22.05.2017 r.                                                                                       Zarząd PSM w Chrzanowie