e-BOK

Zapraszamy

Logowanie

Get Adobe Flash player

Dzisiaj

Dzisiaj jest: 16 Sierpień 2017    |    Imieniny obchodzą: Nora, Joachim, Roch

Wyróżnienia

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Kalendarz wydarzeń

sierpień 2017
N P W Ś C Pt S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Galeria nowości

zarządzania nieruchomościami

Komunikat

Zarząd Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie informuje, że od lutego 2015r. działa nowy telefoniczny numer 512 896 672. Wybierając ten numer dodzwaniamy się na portiernię w biurowcu Spółdzielni przy ul. Kard. Wyszyńskiego 17 w Chrzanowie.
Poza godzinami pracy Spółdzielni, w razie braku łączności stacjonarnej, prosimy zgłaszać usterki i awarie, których usunięcie należy do Spółdzielni pod wyżej wymieniony numer.

Zarząd PSM w Chrzanowie

Przetarg na mieszkania - 4 wrzesień

OGŁOSZENIE

Zarząd Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie, ul. Kardynała Wyszyńskiego 17 ogłasza przetarg na ustalenie pierwszeństwa do zawarcia umowy o:

  1. ustanowienie i sprzedaż prawa odrębnej własności dla lokalu mieszkalnego położonego w Chrzanowie:

-        Henryka Jordana 8/100 – o pow. użytkowej 25,12 m2(1 pokój, aneks kuchenny, przedpokój, łazienka, XI piętro, brak ciepłej wody, centralnego ogrzewania i gazu),

-        Sienkiewicza 13/56 – o pow. użytkowej 27,50 m2(2 pokoje, aneks kuchenny, przedpokój, łazienka, XI piętro,) oraz o

   2. ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności dla lokalu mieszkalnego położonego w Chrzanowie:

-        Sienkiewicza 15/56 – o pow. użytkowej 42,49 m2 (2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka, wc, XI piętro).

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 17 w Chrzanowie w dniu 04.09.2017 r. o godz. 1400.

Osoba przystępująca do przetargu powinna wnieść na rachunek bankowy Spółdzielni nr 98 1020 2384 0000 9402 0008 7783 w terminie do dnia 01.09.2017 r. do godz. 1300 wadium w wysokości 2 000,00 zł.

Pierwszeństwo w nabyciu lokalu mieszkalnego Sienkiewicza 15/56 mają członkowie, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i zgłoszą gotowość zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, pierwszeństwo ma najdłużej oczekujący. Warunkiem przeniesienia odrębnej własności lokalu na takiego członka jest wpłata wartości rynkowej lokalu, która jest równa podanej cenie wywoławczej. W przypadku skorzystania z prawa pierwszeństwa przez osoby uprawnione licytacja nie odbędzie się.

Przetarg odbędzie się w formie przetargu ustnego (licytacji).

W przetargu mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które wpłaciły wadium.

Przedmiotem przetargu jest ustalenie wartości rynkowej lokalu oraz osoby z którą zostanie zawarta umowa o ustanowienie i sprzedaż prawa odrębnej własności lokalu.

Za wygrywającego uważa się tego uczestnika, który zaoferuje najwyższą cenę.

Cena wywoławcza wynosi:

- Henryka Jordana 8/100 – 43 900,00 zł

- Sienkiewicza 13/56 – 56 100,00 zł

Sienkiewicza 15/56 – 88 000,00 zł

Osoba wygrywająca przetarg nabywa prawo pierwszeństwa zawarcia umowy o ustanowienie i sprzedaż prawa odrębnej własności dla lokalu mieszkalnego i wnosi wylicytowaną wartość rynkową lokalu. Ponadto osobę tą obciążają: wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczysto-księgowym.

Osoba wygrywająca przetarg, a nie będąca członkiem PSM w Chrzanowie, obowiązana jest wnieść udział i wpisowe z tytułu przyjęcia w poczet członków Spółdzielni.

Spółdzielnia dokonuje zwrotu wadium z chwilą:

-       zakończenia postępowania przetargowego wszystkim uczestnikom licytacji, oprócz wygrywającego,

-       wycofania chęci uczestnictwa w przetargu, jeżeli nastąpiło to przed licytacją,

-       odwołania przetargu.

Przystępujący do przetargu traci wadium, jeżeli w terminie 10 dni od daty wygrania przetargu nie ureguluje ustalonej w drodze licytacji wartości rynkowej lokalu. Wadium jest zaliczane na poczet wartości rynkowej lokaluosobie wygrywającej przetarg i nie podlega zwrotowi.

Mieszkanie udostępnione zostanie w celu oględzin w dniach 21 i 22.08.2017 r. w godz. od 1200 do 1400 oraz 04.09.2017 r. w godzinach od 1200 do 1300.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 32 623 8447 wew. 26.

Chrzanów, dn. 19.07.2017 r.                                                                                    Zarząd PSM w Chrzanowie