e-BOK

Zapraszamy

Logowanie

Get Adobe Flash player

Dzisiaj

Dzisiaj jest: 22 Maj 2019    |    Imieniny obchodzą: Julia, Wiesława, Helena

Wyróżnienia

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Kalendarz wydarzeń

maj 2019
N P W Ś C Pt S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Galeria nowości

zarządzania nieruchomościami

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu 2019

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem spółdzielni i podejmuje decyzje w najważniejszych dla spółdzielni sprawach.

W skład tego organu wchodzą wszyscy członkowie spółdzielni. Członek Spółdzielni może brać udział tylko w jednej części Walnego Zgromadzenia. Członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.Członek biorący udział w Walnym Zgromadzeniu ma prawo korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta członek, nie są uprawnione do zabierania głosu.

W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć także przedstawiciele związku rewizyjnego, w którym spółdzielnia jest zrzeszona oraz przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej. Nie mogą jednak brać udziału w głosowaniu nad uchwałami, gdyż przysługuje im jedynie głos doradczy.

Przypominamy ponadto, że w razie wątpliwości tożsamość członków Spółdzielni, którzy uczestniczyć będą w Walnym Zgromadzeniu może być stwierdzana przed wejściem na salę obrad na podstawie dokumentu tożsamości (prosimy o zabranie na Walne Zgromadzenie dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem).

Zarząd Spółdzielni jest zobowiązany do zorganizowania minimum jednego w ciągu roku, Walnego Zgromadzenia do 6 miesięcy od zakończenia tzw. roku obrachunkowego. Walne Zgromadzenie może podejmować jedynie takie uchwały, jakie zostały wpisane w porządek obrad i zostały wyłożone do wglądu w siedzibie spółdzielni, na 14 dni przed pierwszą częścią Walnego Zgromadzenia. Również członkowie mogą zgłaszać projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia (każdy projekt musi być poparty podpisami co najmniej przez 10 członków Spółdzielni). W myśl ustawy, każdy z członków ma prawo do wnoszenia poprawek do projektów uchwał, jednak nie później niż na 3 dni przed pierwszą częścią Walnego Zgromadzenia. Każdą uchwałę uważa się za podjętą, jeśli była głosowana na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia, niezależnie od liczby uczestników poszczególnych części oraz jeżeli za uchwałą opowiedziała się wymagana w statucie większość ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Walne Zgromadzenie oraz przy wyborach członków Rady Nadzorczej  uwzględnia się wszystkich biorących udział w głosowaniu. Za biorących udział w głosowaniu uważa się tych uczestników Walnego Zgromadzenia którzy oddali głos „za”, „przeciw” lub „wstrzymali się od głosu”. Kolegium w składzie: przewodniczący i sekretarze poszczególnych części Walnego Zgromadzenia potwierdza na podstawie protokołów z poszczególnych części Walnego Zgromadzenia, które uchwały zostały podjęte, a które nie zostały podjęte.

W tym roku Walne Zgromadzenie, zostało zwołane przez Zarząd Spółdzielni w dniach od 20 do 24 maja. Rada Nadzorcza w styczniu bieżącego roku dokonała podziału członków uprawnionych do udziału w poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia. Pięć części Walnego Zgromadzenia dostosowanych zostało terytorialnie do poszczególnych administracji osiedli (podział członków uprawnionych do udziału w poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia zawarty jest w zawiadomieniu). Poszczególne części Walnego Zgromadzenia odbędą się w terminach podanych w zawiadomieniu. Wszystkie zebrania w Chrzanowie odbędą się w klubie Pegaz przy ul. Kard. Wyszyńskiego 17, w Trzebini w Szkole Podstawowej nr 8  na os. Widokowym 21,  a w Libiążu w Libiąskim Centrum Kultury przy ul. Górniczej 1.

Pisemne zawiadomienia o czasie, miejscu i porządku Walnego Zgromadzenia będą w dniach od 25 do 26 kwietnia bieżącego roku dostarczane do pocztowych skrzynek oddawczych przynależnych do mieszkań. Do tych członków, którzy posiadają inny niż adres mieszkania adres korespondencyjny, zostaną one wysłane listami. Zawiadomienia zostaną ponadto umieszczone na tablicach ogłoszeń we wszystkich klatkach schodowych budynków zarządzanych przez Spółdzielnię, w siedzibie Spółdzielni oraz administracjach osiedlowych. Zawiadomienie zostanie też umieszczone na stronie internetowej Spółdzielni.

Materiały wynikające z porządku obrad Walnego Zgromadzenia, wyłożone zostaną do wglądu od 2 maja 2019 r. w siedzibie Spółdzielni, przy ul. Kard. Wyszyńskiego 17 w Chrzanowie w pokoju nr 138 oraz w administracjach osiedli w dniach pracy Spółdzielni w godzinach od 700 do 1500 (ponadto we wkładce do bieżącego wydania Biuletynu zamieszczone są sprawozdania i projekty uchwał Walnego Zgromadzenia, w tym uchwała w sprawie zmiany regulaminu Rady Nadzorczej).

W związku z tym, iż w porządku obrad znajduje się punkt o wyborze uzupełniającym członka Rady Nadzorczej informujemy o możliwości zgłaszania kandydatów na członka Rady Nadzorczej, w terminie do 15 dni przed I częścią Walnego Zgromadzenia (to jest do 2 maja 2019 r. do godz. 1500)do siedziby Spółdzielni w Chrzanowie ul. Kard. Wyszyńskiego 17, pokój nr 120 – wzory kart zgłoszeń oraz karty oświadczeń dostępne są w siedzibie Spółdzielni (pokój nr 138 lub 127) oraz w administracjach osiedli. Kandydować może członek Spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, lub członek Spółdzielni posiadający odrębną własność lokalu w budynkach położonych w obszarze objętym III częścią Walnego Zgromadzenia. Oprócz w/w kryterium kandydat powinien spełniać pozostałe wymogi określone w Statucie Spółdzielni

W związku z powyższym zachęcamy wszystkich członków Spółdzielni do aktywnego uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Zarząd PSM w Chrzanowie

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (Zawiadomienie Walne Zgromadzenie 2019.pdf)Zawiadomienie Walne Zgromadzenie 2019.pdf681 Kb