e-BOK

Zapraszamy

Logowanie

Get Adobe Flash player

Dzisiaj

Dzisiaj jest: 20 Sierpień 2019    |    Imieniny obchodzą: Sabina, Sobiesław, Bernard

Wyróżnienia

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Kalendarz wydarzeń

sierpień 2019
N P W Ś C Pt S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Galeria nowości

Przetarg ograniczony na wynajem garaży wbudowanych w budynku byłej wymiennikowni przy ul. Jordana w Chrzanowie

Zarząd Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie, ul. Kardynała Wyszyńskiego 17 ogłasza ograniczony przetarg w formie licytacji ustnej na wynajem trzech garaży wbudowanych w budynku byłej wymiennikowni zlokalizowanej obok budynku nr 2 przy ulicy Jordana w Chrzanowie. tj.

  1. Garaż nr 01 o powierzchni użytkowej 23,90 m2,
  2. Garaż nr 02 o powierzchni użytkowej 24,40 m2
  3. Garaż nr 03 o powierzchni użytkowej 26,60 m2

Osoba ubiegająca się o wynajem garażu winna być:

1.     Członkiem Spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub odrębna własność lokalu mieszkalnego położonego w budynkach przy ul. Jordana 2, 4, 6, 8 w Chrzanowie,

2.     Właścicielem samochodu (należy przedłożyć dowód rejestracyjny samochodu w dniu przetargu).

Przetarg odbędzie się w siedzibie Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie, ul. Kardynała Wyszyńskiego 17 pokój nr 147 w dniu 26.08.2019 r. o godzinie 1100.

Przedmiotem przetargu będą stawki czynszu za wynajem garaży – (stawka wywoławcza czynszu: 8,00 zł/m2, m-c + VAT 23%). Zaznaczamy, iż wylicytowana stawka czynszu podlega waloryzacji co najmniej średniorocznym wskaźnikiem  cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłoszonym przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim za poprzedni rok.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 550,00 zł płatne (słownie: pięćset pięćdziesiąt) na rachunek bankowy Spółdzielni w PKO BP O/Chrzanów nr: 98 1020 2384 0000 9402 0008 7783 w terminie do dnia 25.08.2019 r. do godz. 1300 z adnotacją: „Przetarg garaż 1 ul. Jordana”, lub „Przetarg garaż 2 ul. Jordana”, lub „Przetarg garaż 3 ul. Jordana”.  Dniem dokonania wpłaty wadium przelewem jest data wpływu wpłaconej kwoty na konto Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie.

Wadium oferenta, który wygra przetarg zalicza się na poczet kaucji zabezpieczającej umowę najmu.

Spółdzielnia dokonuje zwrotu wadium z chwilą:

  1. zakończenie postępowania przetargowego wszystkim uczestnikom licytacji, oprócz wygrywającego,
  2. wycofania chęci z uczestnictwa w przetargu jeżeli to nastąpi przed licytacją,
  3. odwołania przetargu.

Wadia dla pozostałych uczestników przetargu zostaną zwrócone na konta wskazane przez nich w terminie do trzech dni roboczych od dnia przetargu.

Uczestnik, który wygrał przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu garażu w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników przetargu – pod rygorem utraty kwoty wpłaconego wadium.

Osoby zainteresowane udziałem w przetargu mogą zapoznać się z treścią umowy najmu oraz uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 124, 125 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Spółdzielni (od 700 do 1500).

Dodatkowe informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem 32 623 66 12 wew. 34, 35.

Zarząd PSM w Chrzanowie