e-BOK

Zapraszamy

Logowanie

Get Adobe Flash player

Dzisiaj

Dzisiaj jest: 18 Wrzesień 2019    |    Imieniny obchodzą: Irena, Stanisław, Józef

Wyróżnienia

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Kalendarz wydarzeń

wrzesień 2019
N P W Ś C Pt S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Galeria nowości

Przetarg ograniczony na wynajem garaży przy ul. Jordana w Chrzanowie

Zarząd Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie, ul. Kardynała Wyszyńskiego 17 ogłasza ograniczony przetarg w formie licytacji ustnej na wynajem dwóch garaży wbudowanych w budynku byłej wymiennikowni zlokalizowanej obok budynku nr 2 przy ulicy Jordana w Chrzanowie. tj.

  1. Garaż nr 01 o powierzchni użytkowej 23,90m2,
  2. Garaż nr 02 o powierzchni użytkowej 24,40m2

Osoba ubiegająca się o wynajem garażu winna być:

1.     Członkiem Spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub odrębna własność lokalu mieszkalnego położonego w budynkach przy  ul. Jordana 2, 4, 6, 8 w Chrzanowie.

2.     Właścicielem samochodu (należy przedłożyć dowód rejestracyjny samochodu w dniu przetargu).

Przetarg odbędzie się w siedzibie Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie,  ul. Kardynała Wyszyńskiego 17 pokój nr 147 w dniu 20.09.2019 r. o godzinie. 11 00

Przedmiotem przetargu będą stawki czynszu za wynajem garaży – (stawka wywoławcza czynszu: 5,50 zł/m2 netto m-c + VAT 23%). Zaznaczamy, iż wylicytowana stawka podlega waloryzacji co najmniej średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłoszony przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim za poprzedni rok.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 400,00 zł płatne (słownie: czterysta złotych 00/100) na rachunek bankowy Spółdzielni w PKO BP O/Chrzanów nr: 98 1020 2384 0000 9402 0008 7783 w terminie do dnia 19.09.2019r. do godz. 1300 z adnotacją: „Przetarg garaż 1 ul. Jordana”, lub „Przetarg garaż 2 ul. Jordana”.  Dniem dokonania wpłaty wadium przelewem jest data wpływu wpłaconej kwoty na konto Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie,

Wadium oferenta, który wygra przetarg zalicza się na poczet kaucji zabezpieczającej umowę najmu.

Spółdzielnia dokonuje zwrotu wadium z chwilą:

  1. zakończenie postępowania przetargowego wszystkim uczestnikom licytacji, oprócz wygrywającego,
  2. wycofania chęci z uczestnictwa w przetargu jeżeli to nastąpi przed licytacją,
  3. odwołania przetargu.

Wadia dla pozostałych uczestników przetargu zostaną zwrócone na konta wskazane przez nich w terminie do trzech dni roboczych od dnia przetargu.

Uczestnik, który wygrał przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu garażu w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników przetargu – pod rygorem utraty kwoty wpłaconego wadium.

Osoby zainteresowane udziałem w przetargu mogą zapoznać się z treścią umowy najmu oraz uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 124, 125 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Spółdzielni (od 700do 1500).

Dodatkowe informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem 32 623 6612 wew. 34, 35.

Zarząd PSM w Chrzanowie