e-BOK

Zapraszamy

Logowanie

Get Adobe Flash player

Dzisiaj

Dzisiaj jest: 16 Listopad 2019    |    Imieniny obchodzą: Maria, Edmund, Marek

Wyróżnienia

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Kalendarz wydarzeń

listopad 2019
N P W Ś C Pt S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Galeria nowości

Przetarg na zbycie własności mieszkania_18 listopad

Zarząd Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie, ul. Kardynała Wyszyńskiego 17 ogłasza przetarg na ustalenie pierwszeństwa do zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności dla lokalu mieszkalnego położonego w Chrzanowie przy ul. Kadłubek 30d/9 o pow. użytkowej 47,64 m2 (2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka, II piętro).

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 17 w Chrzanowie w dniu 18.11.2019 r. o godz. 1400.

Osoba przystępująca do przetargu powinna wnieść na rachunek bankowy Spółdzielni nr 98 1020 2384 0000 9402 0008 7783 w terminie do dnia 15.11.2019 r. do godz. 1300 wadium w wysokości 2 000,00 zł.

Przetarg odbędzie się w formie przetargu ustnego (licytacji).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłaciły wadium.

Przedmiotem przetargu jest ustalenie wartości rynkowej lokalu oraz osoby z którą zostanie zawarta umowa o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu.

Za wygrywającego uważa się tego uczestnika, który zaoferuje najwyższą cenę.

Cena wywoławcza wynosi:

Kadłubek 30d/9-  150 200,00 zł

Osoba wygrywająca przetarg nabywa prawo pierwszeństwa zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności dla lokalu mieszkalnego i wnosi wylicytowaną wartość lokalu. Ponadto osobę tą obciążają: wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczysto-księgowym.

Spółdzielnia dokonuje zwrotu wadium z chwilą:

-       zakończenia postępowania przetargowego wszystkim uczestnikom licytacji, oprócz wygrywającego,

-       wycofania chęci uczestnictwa w przetargu, jeżeli nastąpiło to przed licytacją,

-       odwołania przetargu.

Przystępujący do przetargu traci wadium, jeżeli w terminie 10 dni od daty wygrania przetargu nie ureguluje wylicytowanej wartości lokalu.

Wadium jest zaliczane na poczet wylicytowanej wartości lokalu i nie podlega zwrotowi.

Mieszkanie udostępnione zostanie w celu oględzin w dniach 28 i 29.10.2019 r. w godz. od 1200 do 1400 oraz 18.11.2019 r. w godzinach od 1200 do 1300.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 32 623 8447 wew. 26.

Chrzanów, dn. 14.10.2019 r.                                                                                    Zarząd PSM w Chrzanowie