e-BOK

Zapraszamy

Logowanie

Get Adobe Flash player

Dzisiaj

Dzisiaj jest: 16 Listopad 2019    |    Imieniny obchodzą: Maria, Edmund, Marek

Wyróżnienia

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Kalendarz wydarzeń

listopad 2019
N P W Ś C Pt S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Galeria nowości

Przetarg - licytacja ustna na wybór najemcy lokalu użytkowego

Zarząd Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie z siedzibą w Chrzanowie przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego 17 ogłasza przetarg - licytację ustną na wybór najemcy lokalu użytkowego mieszczącego się w pawilonie przy ul. Mieszka I 9A w Chrzanowie.

Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy o powierzchni 38,0 m2, zlokalizowany na parterze pawilonu, w skład którego wchodzi 6 pomieszczeń, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-usługowej.

Lokal wyposażony jest w instalacje: wodno‑kanalizacyjną, elektryczną i centralnego ogrzewania.

Osoby przystępujące do przetargu obowiązane są przedłożyć do dnia 20.11.2019 r. do godz. 1000w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 17 w Chrzanowie, pokój 120:

  1. ofertę zawierającą imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna oraz określenie celu najmu lokalu użytkowego,
  2. aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej bądź aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców lub innego właściwego rejestru (wystawionych nie wcześniej niż na 1 miesiąc przed terminem przetargu),
  3. pisemne oświadczenie o braku zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego,
  4. zaświadczenie o nadaniu numerów REGON, NIP,
  5. dokument koncesji, zezwolenia lub licencji - jeżeli działalność prowadzona przez uczestnika przetargu wymaga zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa koncesji, zezwolenia lub licencji,
  6. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem fizycznym lokalu,
  7. dowód wniesienia wadium,

Przetarg odbędzie się w dniu 20.11.2019 r. o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 17 w Chrzanowie, pokój nr 147.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 2 000,00 zł na rachunek bankowy Spółdzielni nr 98 1020 2384 0000 9402 0008 7783do dnia 19.11.2019 r. do godz.1500. z adnotacją: „Przetarg- lokal użytkowy w pawilonie przy ul. Mieszka I 9A w Chrzanowie". Dniem dokonania wpłaty wadium przelewem jest data wpływu wpłaconej kwoty na w/w konto.

Spółdzielnia dokonuje zwrotu wadium z chwilą:

  • zakończenia postępowania przetargowego wszystkim uczestnikom licytacji, oprócz wygrywającego,
  • wycofania chęci uczestnictwa w przetargu jeżeli to nastąpiło przed licytacją
  • unieważnienia przetargu.

Wadium oferenta, który wygra przetarg zalicza się na poczet kaucji zabezpieczającej umowę najmu.

Osoba, która wygra przetarg zobowiązana jest do zawarcia umowy najmu w terminie 7 dni od dnia wygrania przetargu pod rygorem utraty kwoty wpłaconego wadium.

 

Oględzin lokalu można dokonać w godzinach pracy Administracji osiedla

Osoby zainteresowane udziałem w przetargu mogą zapoznać się z treścią umowy najmu w siedzibie Spółdzielni, pok. 124, 125 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Spółdzielni (od 700do 1500).

Dodatkowe informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem 32 623 66 12 wew. 34, 35.

Chrzanów, dnia 05.11.2019 r.                                                                                              Zarząd PSM w Chrzanowie