e-BOK

Zapraszamy

Logowanie

Get Adobe Flash player

Dzisiaj

Dzisiaj jest: 22 Maj 2019    |    Imieniny obchodzą: Julia, Wiesława, Helena

Wyróżnienia

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Kalendarz wydarzeń

maj 2019
N P W Ś C Pt S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Galeria nowości

zarządzania nieruchomościami

Historia powstania PSM

Idea zorganizowania Spółdzielni Mieszkaniowej powstała wśród pracowników Fabloku. Zamierzano zorganizować przyzakładową Spółdzielnię Mieszkaniową " Fablok". Były prowadzone z dyrekcją Fabloku rozmowy i próby przekonania do tej koncepcji, lecz bezskutecznie. Fablok budował własne domy mieszkalne dla swoich pracowników.
W 1958 r. powstała koncepcja zorganizowania Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej dostępnej dla ludności miasta i okolicy.
Koncepcja ta znalazła zrozumienie i zachętę ze strony ówczesnych władz miejskich. Zaoferowano nam (pod warunkiem oficjalnego zarejestrowania PSM) budynek z budownictwa komunalnego przy ul Kopernika 3 będący wówczas w budowie. I tak zaczęły się prace przygotowawcze niezbędne do utworzenia Spółdzielni.
Prace te zakończono w miesiącu styczniu 1959 r i 2 lutego zorganizowano zebranie organizacyjne, które przekształciło się w Walne Zebranie Założycielskie. Na członków Spółdzielni przyjęto wówczas około 15 osób głównie pracowników Fabloku, oraz wybrano organa Spółdzielni: Zarząd i Radę. Sprawą uzyskania mieszkań spółdzielczych interesowało się wówczas niewiele osób. Był to okres, kiedy rozwijało się budownictwo komunalne i zakładowe.Mieszkania w tym budownictwie były łatwiejsze do uzyskania i o tańszych czynszach.To było głównym powodem, że start naszej Spółdzielni był trudny i początkowo bardzo powolny. Budowa budynku przy ul Kopernika 3 została zakończona w miesiącu listopadzie 1959 r. Po przeglądzie i odebraniu budynku przez Zarząd Spółdzielni pierwsze klucze wręczono lokatorom na początku grudnia, a 5 grudnia większość członków wprowadziła się już do swych mieszkań.
Mieszkań było 20, zasiedlono 15, zasiedlanie 5 mieszkań przeciągnęło się do końca I kwartału 1960r z uwagi na brak chętnych.
Członkowie Zarządu pracowali zawodowo w Fabloku, a po pracy zajmowali się całokształtem zagadnień Spółdzielni społecznie " urzędując " początkowo wieczorami we własnych mieszkaniach.Sprawa uległa poprawie, kiedy z przelotowej klatki schodowej uczyniono, po przeróbkach mały kantorek.Pierwszym płatnym pracownikiem był księgowy, zatrudniony na ? etatu i w miarę przejmowania dalszych budynków - konserwator na ? etatu .Pierwszy okres pewnej niechęci, niepewności do Spółdzielni stopniowo mijał. Spółdzielnia zaczęła się rozrastać. Z dniem 14 kwietnia 1964 roku Powszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chrzanowie przejęła majątek wraz ze zobowiązaniami równolegle działającej Przyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej "Kolejarz" w Chrzanowie. W ramach własnych inwestycji powstawały budynki na Oś. Wschód, Oś. Północ. Tak wspomina początki powstawania Spółdzielni jeden z jej założycieli.
Pod numerami 1 i 2 zarejestrowani byli założyciele Spółdzielni - Pan Tadeusz Plac i Pan Stanisław Pachnik, którzy jako pierwsi pełnili funkcje Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Spółdzielni.
Do roku 1966 działalność Spółdzielni miała stosunkowo ograniczone rozmiary. Oddawano do eksploatacji po jednym budynku rocznie, a były to budynki o charakterze "plomb" i pochodziły z wykupu od Rady Narodowej miasta Chrzanowa.
Znaczniejszy rozwój samodzielnej działalności Spółdzielni jako inwestora korzystającego z usług Dyrekcji Osiedli Robotniczych zapoczątkowany został w roku 1967, w którym oddano do eksploatacji 8 budynków o 310 mieszkaniach. O szybkim tempie rozwoju Spółdzielni świadczą nasze inwestycje w Libiążu, Trzebini i Chełmku.
W tym też okresie, w wyniku rozwoju Spółdzielni konieczna była reorganizacja jej struktury. Powstała administracja, utworzono służbę inwestycyjną, gospodarki zasobami mieszkaniowymi, remontowo-konserwacyjną, rachunkowości i inne komórki niezbędne dla zapewnienia prawidłowej działalności.Zdrowa z punktu widzenia założycieli idea spółdzielczości, zatraciła w drugiej połowie lat 60-tych swój pierwotny charakter. Budownictwo nabrało charakteru masowego. Na spółdzielczość zrzucono problem zabezpieczenia mieszkań dla ludności.
Lata 70-te to okres przyspieszonego rozwoju działalności inwestycyjnej. Zasoby mieszkaniowe wzrosły około trzykrotnie w stosunku do pierwszego dziesięciolecia. Zmiany w systemie administracyjnym kraju spowodowały, że osiedle w Chełmku musiało być przekazane do Spółdzielni Mieszkaniowej w Oświęcimiu.Budownictwo mieszkaniowe miało charakter zwarty. W tym czasie wybudowano budynki na oś Północ, Centrum, Jordana, Flagówka, Młodości, ZWM.
Nasza Spółdzielnia stała się dużą spółdzielnią, jedną z większych w województwie.Oprócz działalności inwestycyjnej Spółdzielnia organizowała i rozwijała działalność konserwatorską, remontową, kulturalno-oświatową i społeczno-wychowawczą. Powstawały kluby w Chrzanowie i Libiążu.Przez cały czas Spółdzielnia dążyła do rozwoju nie tylko pod kątem zwiększania ilości substancji mieszkaniowej. Sukcesywnie dążono do wyeliminowania spopularyzowanego w całej Polsce pojęcia, że osiedla mieszkaniowe są wyłącznie "sypialnią" dla mieszkańców. Na osiedlach powstawać zaczęły punkty usługowe, handlowe, szkoły, przedszkola. rozwinięto własną działalność kulturalno-oświatową.
W 1985 roku Spółdzielnia dysponowała sześcioma placówkami kulturalno-oświatowymi, rozwijającymi różnorodną działalność w czasie wolnym od pracy i nauki mieszkańców, poprzez udział w zespołach zainteresowań lub wolnych zajęciach klubowych. Organizowano też działania opiekuńcze na rzecz najmłodszych mieszkańców oraz na rzecz ludzi w wieku poprodukcyjnym - seniorów, którzy tę Spółdzielnię zakładali i byli pierwszymi mieszkańcami - rosło już, bowiem w naszych zasobach drugie pokolenie spółdzielców.
Zmiana warunków ekonomicznych spowodowała konieczność ograniczenia tej działalności do dwóch klubów. W klubach organizowane są spotkania okolicznościowe i codzienne zajęcia dla mieszkańców w każdym wieku, jednak z przewagą zajęć dla dzieci i młodzieży.Dużym powodzeniem cieszą się imprezy "wielopokoleniowe". Do tradycji przeszły "Rodzinne spotkania w plenerze" organizowane jesienią od kilkunastu lat przez klub "Pegaz" z Chrzanowa. Wieloletnią tradycją cieszą się imprezy osiedlowe klubu "Promień" w Libiążu - charakter tych imprez: sport, kultura, rozrywka przyciąga nie tylko dzieci i młodzież, również rodziców. Spółdzielnia budowała nie tylko bloki, w 1986 r. oddano osiedle domków jednorodzinnych w Trzebini W latach osiemdziesiątych kontynuowano budowę na oś Młodości, oś ZWM i Flagówka. W okresie tym powstało całe osiedle Trzebińska.Wraz z rozwojem Spółdzielni zmieniała się jej siedziba. Na początku mieściła się w kantorku przy ul Kopernika 3, następnie zorganizowano biura w budynku przy ul Mieszka I 4, a obecnie znajduje się we własnym pawilonie przy ul Kardynała Wyszyńskiego 17 w Chrzanowie.
Przemiany ustrojowe, jakie zaszły pod koniec lat 80-tych spowodowały, że wcześniejsze centralne planowanie ustąpiło miejsca nowym zasadom budowania i gospodarowania zasobami mieszkaniowymi. Ostatnie budynki mieszkalne zostały oddane do użytku w 1993 roku.
Od 1994 roku Spółdzielnia koncentruje się na remontach i modernizacji istniejących zasobów mieszkaniowych. Działania te realizowane są w oparciu o własne środki finansowe wspomagane do 1996 roku dotacjami budżetowymi.
Zakres prowadzonych prac remontowych dotyczył szeroko rozumianego bezpieczeństwa sprowadzającego się głównie do remontów pokryć dachowych, instalacji gazowych, elektrycznych, dźwigów osobowych, przewodów kominowych oraz ciągów komunikacyjnych.Modernizacją w pierwszym rzędzie objęto docieplenie budynków oraz instalację centralnego ogrzewania, jako podstawowego instrumentu racjonalizacji kosztów utrzymania mieszkań. Ww. zakresy w większości wykonywane były siłami własnymi.W swoich działaniach bieżących Spółdzielnia nie zapomina o utrzymaniu właściwego stanu sanitarno-porządkowego swoich zasobów. Od pięciu lat we własnym zakresie Spółdzielnia wywozi nieczystości z Chrzanowa i Trzebini, świadcząc równocześnie usługi w tym zakresie właścicielom sąsiadujących nieruchomości.Dużym problemem obserwowanym w ostatnim okresie jest brak dostatecznej ilości miejsc parkingowych. W sposób wręcz modelowy we współpracy z władzami samorządowymi Trzebini problem powyższy został rozwiązany niemal w całości na oś. ZWM w Trzebini.
Do wykonania pozostają miejsca parkingowe na pozostałych osiedlach.Narastający problem remontów i, modernizacji zmusił Spółdzielnię do stworzenia nowego zaplecza technicznego. Dużym wysiłkiem finansowym uzyskano na terenie Fabloku bazę remontową zapewniającą realizację wzrastających zadań remontowo-modernizacyjnych i utrzymaniem zasobów w należytym stanie technicznym.

Podsumowując 40-letnią działalność Spółdzielni tak dla Rady Nadzorczej i Rządu Spółdzielni jest rzeczą oczywistą, że przerwanie procesu inwestycyjnego i oddawania mieszkań dla członków oczekujących jest przejściowe.
Zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych członków Spółdzielni jest jednym z podstawowych zadań statutowych, które mogą być realizowane pod warunkiem zmiany czynników ekonomicznych.