e-BOK

Zapraszamy

Logowanie

Get Adobe Flash player

Dzisiaj

Dzisiaj jest: 3 Grudzień 2021    |    Imieniny obchodzą: Franciszek, Hilary, Ksawery

Wyróżnienia

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Kalendarz wydarzeń

grudzień 2021
N P W Ś C Pt S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Galeria nowości

Historia Spółdzielni

Początki Spółdzielni sięgają roku 1958, kiedy to wśród pracowników Fabryki Lokomotyw „Fablok” w Chrzanowie zrodził się pomysł utworzenia spółdzielni mieszkaniowej dostępnej dla mieszkańców Chrzanowa i okolic. Projekt ten uzyskał akceptację ówczesnych władz miejskich, które zaoferowały przejęcie budynku z budownictwa komunalnego, będącego w budowie, przy ul. Kopernika 3 w Chrzanowie.

Utworzony Komitet Organizacyjny zwołał na dzień 2 lutego 1959 r. zebranie organizacyjne, przekształcone w Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni, w którym wzięło udział 25 osób. Uchwalono i przyjęto statut Spółdzielni. Spośród najbardziej zaangażowanych i doświadczonych działaczy spółdzielczych dokonano wyboru 6 osobowego składu Rady  Nadzorczej, której pierwszym przewodniczącym został Piotr Wieczorek. W tym samym dniu Rada Nadzorcza powołała 3 osobowy skład Zarządu, którego przewodniczącym został Tadeusz Plac.

W dniu 22 kwietnia 1959 r. pod numerem RS.XVII-28-S w Sądzie Powiatowym dla miasta Krakowa w Krakowie, zarejestrowano Spółdzielnię pod nazwą Powszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chrzanowie.

Spółdzielnia rozpoczęła działalność inwestycyjną. Była to realizacja przejętego budynku przy ul. Kopernika 3 w Chrzanowie – (jest to pierwszy budynek Spółdzielni). Budowa budynku przy ul Kopernika 3 została zakończona w miesiącu listopadzie 1959 r. Po przeglądzie i odebraniu budynku przez Zarząd Spółdzielni pierwsze klucze wręczono lokatorom na początku grudnia, a 5 grudnia większość członków wprowadziła się już do swych mieszkań.
Mieszkań było 20, zasiedlono 15, zasiedlanie 5 mieszkań przeciągnęło się do końca I kwartału 1960r z uwagi na brak chętnych.
Członkowie Zarządu pracowali zawodowo w Fabloku, a po pracy zajmowali się całokształtem zagadnień Spółdzielni społecznie „urzędując" początkowo wieczorami we własnych mieszkaniach. Sprawa uległa poprawie, kiedy z przelotowej klatki schodowej uczyniono, po przeróbkach mały kantorek. Pierwszym płatnym pracownikiem był księgowy, zatrudniony na 1/2 etatu i w miarę przejmowania dalszych budynków - konserwator na 1/2 etatu. Pierwszy okres pewnej niechęci, niepewności do Spółdzielni stopniowo mijał. Spółdzielnia zaczęła się rozrastać. Z dniem 14 kwietnia 1964 roku Powszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chrzanowie przejęła majątek wraz ze zobowiązaniami równolegle działającej Przyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz" w Chrzanowie.

W ramach własnych inwestycji powstawały budynki na ówczesnym osiedlu Wschód i osiedlu Północ w Chrzanowie. Do roku 1966 Spółdzielnia miała stosunkowo ograniczone rozmiary. Oddawano do użytku po jednym budynku rocznie,  były to budynki o charakterze plomb i pochodziły z wykupu od Rady Narodowej miasta Chrzanowa.

Natomiast od 1966 roku realizowano już budowę całych osiedli mieszkaniowych. Znaczniejszy rozwój działalności Spółdzielni jako inwestora zapoczątkowany został w roku 1967, w którym oddano do eksploatacji 8 budynków - 310 mieszkań.

Największe efekty mieszkaniowe nastąpiły pod koniec lat siedemdziesiątych, kiedy oddawano ponad 500 mieszkań rocznie. Szczytem inwestycyjnym okazał się rok 1980, kiedy to oddano 800 mieszkań. W latach osiemdziesiątych zrealizowano ponad 45 % obecnych zasobów. W okresie tym powstały osiedla Młodości i Trzebińska w Chrzanowie, osiedle ZWM (obecnie Widokowe) w Trzebini i osiedle Flagówka w Libiążu.  Budownictwo mieszkaniowe nabrało charakteru masowego. Spółdzielnia budowała nie tylko budynki wielomieszkaniowe, ale również domy jednorodzinne takie jak osiedle domków jednorodzinnych im. Gen. Waltera w Trzebini, które oddano do użytku w 1986 roku. Ostatni budynek wielomieszkaniowy oddano do użytku w 1993 roku.

Obok bieżących prac związanych z utrzymaniem zasobów w należytym stanie techniczno - estetycznym Spółdzielnia podejmuje równolegle działania w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa i poprawy komfortu zamieszkiwania w zasobach Spółdzielni .

W okresie od 2003 do 2010 roku wyposażono 62 budynki wielomieszkaniowe (3800 mieszkań) w instalację centralnej ciepłej wody (z równoczesnym demontażem gazowych piecyków łazienkowych), podnosząc w ten sposób bezpieczeństwo użytkowania mieszkań.

Zakres wykonywanych robót obejmuje remont pokryć dachowych, instalacji gazowych i elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, przewodów kominowych, balkonów  i balustrad balkonowych, stolarki drzwiowej oraz  ciągów komunikacyjnych.

W zakresie energooszczędności realizowany jest wieloletni program modernizacji dźwigów osobowych, polegający na wymianie zespołów napędowych (silniki, przekładnie, falowniki) oraz remont instalacji elektrycznej z równoczesną  wymianą  WLZ  i oświetlenia klatek schodowych z zastosowaniem  lamp  ledowych z czujnikami ruchu.

Priorytetowym kierunkiem działania są prace związane z tworzeniem warunków do zmniejszenia kosztów zużycia mediów, przede wszystkim ciepła, poprzez kontynuowanie ocieplania ścian budynków, po wykonaniu których następuje dostosowanie instalacji centralnego ogrzewania do zaktualizowanego zapotrzebowania na ciepło oraz wymiana dotychczasowych wyparkowych podzielników kosztów ogrzewania na elektroniczne z radiowym systemem odczytu.

Ponadto podejmowane są również działania w zakresie wymiany poziomów kanalizacyjnych w miejscach częstych awarii, wymiany pionów instalacji wodno-kanalizacyjnej, remontu nawierzchni dróg i chodników, remontu placów zabaw, budowy garaży i tworzenia nowych miejsc parkingowych, urządzania nowych stanowisk do gromadzenia odpadów stałych, w tym stanowisk z wiatami, zmiana przeznaczenia lokali użytkowych do aktualnych potrzeb. Planowane jest w ramach termomodernizacji pawilonu - siedziby Spółdzielni wprowadzenie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż dachowych ogniw fotowoltaicznych.

Prace remontowe w zasobach Spółdzielni wykonywane są siłami własnymi przez Zakład Budowlano-Remontowy oraz na podstawie zawartych umów przez wykonawców zewnętrznych świadczących usługi remontowe wykraczające poza możliwości Zakładu Budowlano-Remontowego. Bieżącą obsługę techniczną zasobów związaną z usuwaniem wszelkiego rodzaju awarii, usterek, wykonywaniem przeglądów i niezbędnych napraw sprawują konserwatorzy. W sprawach remontów od 2009 roku organizowane są cykliczne spotkania konsultacyjne z mieszkańcami, na których po przedstawieniu projektu planu remontów podejmowane są wspólnie decyzje odnośnie zakresu planowanych prac będących w zasięgu możliwości finansowych danej nieruchomości.

  • Infrastruktura osiedlowa

Na terenie zasobów mieszkaniowych zlokalizowane są szkoły, przedszkola, pawilony handlowo-usługowe, garaże i miejsca postojowe. Znajdują się, również boiska sportowe, place zabaw dla dzieci oraz siłownie na wolnym powietrzu. Sukcesywnie tworzone są estetyczne stanowiska na odpady komunalne. Pamięta się również o utrzymaniu właściwej estetyki wokół budynków poprzez bieżącą konserwację zieleni. W miarę rozwoju zasoby Spółdzielni zmieniają swój wygląd zapewniając mieszkańcom przyjazne i komfortowe miejsce zamieszkiwania.

  • Działalność społeczna i kulturalno-oświatowa

Obok podstawowej działalności Spółdzielni realizowany jest program społeczny i oświatowo-kulturalny w dwóch klubach „Pegaz” w Chrzanowie i „Promień” w Libiążu. Organizowane są stałe zajęcia w kołach zainteresowań, wycieczki turystyczno-krajoznawcze, wyjazdy do teatru, imprezy integrujące mieszkańców tzw. zloty w różnych regionach kraju. W okresie ferii zimowych i wakacji letnich organizowane są półkolonie dla dzieci. Co roku organizowane są spotkania wigilijne dla osób samotnych i potrzebujących pomocy.

  • Zasoby Spółdzielni w liczbach

Obecne zasoby mieszkaniowe zajmują grunty o powierzchni 63 ha (629 825 m2) w trzech miastach: Chrzanowie, Libiążu i Trzebini. W zasobach zamieszkuje 8 757 członków i 17 494  mieszkańców.

Powierzchnia użytkowa zasobów mieszkaniowych Spółdzielni wynosi 425 955,56 m2, na której znajduje się:

  • 184 wielorodzinnych budynków mieszkalnych (8 523 mieszkań), tworzących 83 nieruchomości budynkowe,
  • 1929  miejsc parkingowych, w tym 145 dla osób niepełnosprawnych,
  • 172 garaże, w tym 3 kompleksy garaży,
  • 31 placów zabaw z nowoczesnymi i bezpiecznymi urządzeniami,
  • 9 pawilonów handlowo-usługowych,
  • 115 lokali użytkowych.