e-BOK

Zapraszamy

Logowanie

Get Adobe Flash player

Dzisiaj

Dzisiaj jest: 25 Kwiecień 2024    |    Imieniny obchodzą: Marek, Jarosław, Wasyl

Wyróżnienia

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Kalendarz wydarzeń

kwiecień 2024
N P W Ś C Pt S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Galeria nowości

EFRR_kolor-300dpi.jpg

Zawiadomienie Członków Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie w sprawie głosowania uchwał Walnego Zgromadzenia w dniu 16.06.2023r

 

Chrzanów, 14 lipca 2022 r.

Szanowni Mieszkańcy/Członkowie PSM w Chrzanowie

W dniu 6 czerwca 2022 r. Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP, do którego ustawowych zadań należy badanie legalności działalności spółdzielni mieszkaniowych w swoim stanowisku skierowanym do Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie potwierdził, iż wobec stwierdzonych istotnych nieprawidłowości w trakcie obrad I i II części Walnego Zgromadzenia Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie w dniach 23 i 24 maja 2022 r. nie ulega wątpliwości, iż decyzja Zarządu Spółdzielni o nieotwieraniu III (25.05.2022 r.), IV (26.05.2022r.) i V (27.05.2022r.) części Walnego Zgromadzenia Członków Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie zwołanego w dniach 23, 24, 25, 26, 27 maja 2022r. była konieczna i jedynie możliwa w okolicznościach niniejszej sprawy. W konsekwencji poczynionych ustaleń w ocenie Związku zwołanego w częściach Walne Zgromadzenie Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie w dniach 23, 24, 25, 26 i 27 maja 2022 r. nie można uznać za odbyte. W swoim stanowisku Związek potwierdził także, że nie było też możliwym jego kontynuowanie (tj. otwarcie pozostałych części posiedzenia), z uwagi na wykazane nieodwracalne w skutkach i rażące nieprawidłowości (stanowisko Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w załączeniu).

Tym samym jakiekolwiek próby składania wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego przez ,,rzekome’’ zebrania, które miałyby dokończyć ww. walne zgromadzenie należy uznać za bezprawne.

Niestety pomimo grożącej odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych oświadczeń woli i wiedzy wniosek taki został złożony przez grupę osób, która podała się za Powszechną Spółdzielnię Mieszkaniową w Chrzanowie i Krajowy Rejestr Sądowy (jak wynika z rejestru) dokonał w dniu 14 lipca 2022 r. wpisu tych osób jako ,,rzekomych’’ nowych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółdzielni, gdyż, z uwagi na wadliwe przepisy ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (zawierające ewidentne luki prawne), Sąd jest zobowiązany jest jedynie do weryfikowania wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod względem formalno-prawnym a nie pod względem ich zgodności z przepisami prawa, co pozwala na właśnie takie nadużycia prawa. Z przepisu art. 23 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wynika bowiem jedynie, że sąd rejestrowy bada, czy dołączone do wniosku dokumenty są zgodne pod względem formy i treści z przepisami prawa, a nie weryfikuje on natomiast zgodności podjętych uchwał z przepisami prawa, które stanowić mają podstawę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Dodać przy tym należy, że taki wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym ma jedynie charakter deklaratywny, a nie konstytutywny.

Prawowity Zarząd Spółdzielni informuje, iż jeszcze w dniu dzisiejszym podjął już odpowiednie kroki prawne, które spowodują przywrócenie zgodności stanu Krajowego Rejestru Sądowego z rzeczywistym stanem prawnym i faktycznym. O wydarzeniach w trakcie ww. walnego zgromadzenia zostały już poinformowane organa ścigania, którym przekazane również zostaną kolejne dokumenty w związku z prowadzoną przez nich sprawą, tj. dokumenty potwierdzające działania osób na rzecz bezprawnego ujawnienia nieprawdziwym informacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jednocześnie odsyłamy Państwa do podobnej historii, w której znalazła się Spółdzielnia Mieszkaniowa Górnik w Jaworznie, w której również dokonano w sposób bezprawny i podstępny wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, by następnie doprowadzić do przywrócenia zgodności stanu w KRS z rzeczywistym stanem prawnym:
https://smgornik-j.pl/prawomocne-rozstrzygniecie-sadu-apelacyjnego-sprawie-o-uznanie-bezprawne-uchwal-podjetych-przerwaniu-walnego-zgromadzenia-czerwcu-2014r/

 

Z poważaniem,

Zarząd Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie

 

Kontakt PSM

Powszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chrzanowie

ul. Kardynała Wyszyńskiego 17
32-500 Chrzanów

Telefon: (32) 623 47 54

Fax: (32) 623 37 37

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Czas pracy Spółdzielni:
Poniedziałek  10:00 - 18:00; od wtorku do piątku  7:00 - 15:00

W sprawach skarg i wniosków przyjmuje:
- Prezes lub Z-ca Prezesa - w każdy poniedziałek 13:00-18:00
- Rada Nadzorcza - w 1-szy poniedziałek miesiąca 16:30-18:00

NUMERY  TELEFONÓW

Powszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chrzanowie informuje, że nastąpiła zmiana numerów telefonów do Spółdzielni. Celem usprawnienia kontaktów apelujemy o wybieranie numerów telefonów miejskich przyporządkowanych do poszczególnych służb Spółdzielni. Po usłyszeniu zapowiedzi centrali należy wybrać właściwy numer wewnętrzny lub czekać na zgłoszenie się pracownika.

(32) 623 47 54

Sekretariat

(32) 623 66 75

Kierownik Działu Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

(32) 623 66 12

wew. 34 - Sprawy naliczeń czynszów lokali użytkowych i ewidencja ludności

wew. 36 - Mistrz ds. centralnego ogrzewania

wew. 32 - Rozliczenie energii cieplnej

(32) 623 65 84

(32) 623 39 79

wew. 42 - Kierownik Działu Technicznego

wew. 40 - Mistrz ds. elektrycznych i dźwigowych

wew. 41 - Inspektorzy ds. remontów

wew. 43 - Inspektorzy nadzoru budowlanego

(32) 623 40 73

(32) 623 40 72

wew. 16 - Główny Księgowy

wew. 11 - Windykacje, wkłady i udziały członkowskie

wew. 13 - Księgowość finansowa, koszty, rozrachunki z odbiorcami i dostawcami, księgowość materiałowa

wew. 14 - Ewidencja kosztów inwestycji

(32) 623 64 92

(32) 623 65 85

Opłaty za używanie mieszkań

(32) 623 84 47

wew. 25 - Radca Prawny

wew,. 26 - Stanowisko d/s członkowsko-mieszkaniowych

(32) 627 64 96

Klub PEGAZ w Chrzanowie

(32) 627 75 59

Klub PROMIEŃ w Libiążu

(32) 623 45 08

(32) 623 85 73

Zakład Budowlano - Remontowy

512 896 672

 Telefon dodatkowy do zgłaszania awarii i usterek

Zarząd Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie informuje, że od lutego 2015r. działa nowy telefoniczny numer 512 896 672. Wybierając ten numer dodzwaniamy się na portiernię w biurowcu Spółdzielni przy ul. Kard. Wyszyńskiego 17 w Chrzanowie.
Poza godzinami pracy Spółdzielni, w razie braku łączności stacjonarnej, prosimy zgłaszać usterki i awarie,których usunięcie należy do Spółdzielni pod wyżej wymieniony numer.