e-BOK

Zapraszamy

Logowanie

Get Adobe Flash player

Dzisiaj

Dzisiaj jest: 23 Maj 2022    |    Imieniny obchodzą: Iwona, Michał, Dezyriusz

Wyróżnienia

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Kalendarz wydarzeń

maj 2022
N P W Ś C Pt S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Galeria nowości

O G Ł O S Z E N I E

W związku z przewidywaną korzystną prognozą meteorologiczną na najbliższy okres Zarząd Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie podjął decyzję o zakończeniu sezonu grzewczego 2021/2022 z dniem 09.05.2022r. (poniedziałek).
W związku z powyższym, prosimy mieszkańców, o pełne otwarcie głowic zaworów termostatycznych i pozostawienie w tej pozycji aż do rozpoczęcia następnego sezonu grzewczego.
Prosimy również aby po zakończeniu ogrzewania bez zgłoszenia do Spółdzielni nie wykonywać żadnych prac na instalacji c.o. ponieważ instalacja jest cały czas pod wodą (woda nie jest spuszczana po zakończeniu sezonu grzewczego).

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony - remont instalacji wod-kan

O G Ł O S Z E N I E

Powszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chrzanowie z siedzibą przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego 17 ogłasza w trybie „przetargu nieograniczonego" wybór wykonawcy remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Chrzanowie przy ulicy:

 • Niepodległości 1 i 3
 • Brzezina 10,
 • Pogorska 10D,
 • Oczkowskiego 4.

Zakres robót obejmuje wymianę instalacji wody zimnej, centralnej ciepłej wody i instalacji kanalizacyjnej – wraz z niezbędnymi robotami ogólnobudowlanymi.
Szczegółowe zakresy robót dla budynku określają załączone do specyfikacji przedmiary robót – załączniki:

 • dla zakresu I załącznik „IA" i „IB",
 • dla zakresu II załącznik „IIA" i „IIB",
 • dla zakresu III załącznik „III",
 • dla zakresu IV załącznik „IVA" i „IVB",
 • dla zakresu V załącznik „VA" i „VB".

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej Spółdzielni, jako załącznik do niniejszego ogłoszenia. Można ją również otrzymać w Dziale Technicznym Spółdzielni nieodpłatnie.

Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych, obejmujących całość robót na jednym budynku dla zakresów „III", „IV", „V", a łącznie zakresy „I" i „II".

Zamawiający nie wyraża zgody na zlecanie całości lub części robót podwykonawcom.

Oczekiwany termin realizacji : do 15.12.2022 roku.

Okres realizacji robót na budynku Pogorska 10D nie może przekraczać 30 dni, dla budynku Niepodległości 3 i Oczkowskiego 4 po 60 dni, a dla budynku Niepodległości 1 i Brzezina 10 po 90 dni.

Składając ofertę, oferent jest zobowiązany do wniesienia wadium przetargowego na czas równy okresowi związania z ofertą w wysokości:

 1. Dla całego zamówienia – 15 000,00zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych)
 2. Dla oferty częściowej dla zakresów zapisanych w pkt 4 (dla jednego budynku)
 1. budynek Niepodległości 1 i 3 – 7 300,00 zł (słownie: siedem tysięcy trzysta złotych),
 2. budynek Brzezina 10 – 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych),
 3. budynek Pogorska 10D – 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych),
 4. budynek Oczkowskiego 4 – 2 700,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset złotych).

Wadium przetargowe winno być wniesione w pieniądzu, przelewem na konto: PKO BP S.A. o/Chrzanów nr 98 1020 2384 0000 9402 0008 7783 z dopiskiem: „Wadium przetargowe" najpóźniej do dnia 11.05.2022 roku do godz. 15:00. Wadium uważane jest za skutecznie wniesione, jeżeli w dniu wyznaczonym na wniesienie wadium wpłata znajdzie się na koncie Zamawiającego.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. K. Wyszyńskiego 17, 32-500 Chrzanów, sekretariat – pokój nr 120, w terminie do dnia 12.05.2022 r. do godz. 10:30.

Termin otwarcia ofert: 12.05.2022 r. godz. 12:00.
W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii i ograniczeniami z tym związanymi nie przewiduje się udziału oferentów w otwarciu ofert.

Informacji dodatkowych udziela Dział Techniczny Spółdzielni; pokój 141, 142, 143; telefon 62 339 79, wewnętrzny 41, 42, 43.

 

Przetarg nieograniczony - remont przyłączy, roboty drogowe

O G Ł O S Z E N I E

Powszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chrzanowie, z siedzibą przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego 17 ogłasza w trybie „przetargu nieograniczonego ” wybór wykonawcy remontu i przebudowy przyłączy kanalizacyjnych oraz remontu chodników i podestów przed budynkami mieszkalnymi  wielorodzinnymi położonymi w Chrzanowie, Trzebini na osiedlu Widokowym oraz w Libiążu:

 1. Remont i przebudowa przyłączy kanalizacyjnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych:
 1. w Trzebini na osiedlu Widokowe 8,
 2. w Chrzanowie przy ul. Broniewskiego 16 B kl. II,
 3. w Chrzanowie przy ul. Zielona 20B kl. I, II,
 4. w Chrzanowie przy ul. Jordana 4 od strony wejść,
 5. w Chrzanowie przy ul. Brzezina 12,
 6. w Libiążu przy ul. Wojska Polskiego 5 kl. V (lewa strona).
 • Remont przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej (8 sztuk), wraz z remontem chodnika z betonowej kostki brukowej przed budynkiem przy ulicy Mieszka I 15A  w Chrzanowie.
 • Remont przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ulicy Orkana 21 C kl. III (lewa strona) w Chrzanowie.
 • Remont cząstkowy ciągów pieszych w Libiążu przy ulicy:
  1. 11 Listopada między budynkiem 12 a 14,
  2. 11 Listopada między budynkiem 16 a 18,
  3. 11 Listopada między budynkiem 20 a 22.
 • Remont krawężnika na skarpie przy miejscach postojowych położonych w Trzebini na osiedlu Widokowe 13.
 • Remont schodów terenowych przy ulicy Niepodległości 15 w Chrzanowie.
 • Remont odwodnienia terenu przed budynkiem przy ul. Mieszka I 9 (szczyt kl. IV) w Chrzanowie.
 • Remont podestów wejściowych do klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych   położonych w Chrzanowie przy ulicy:
  1. Broniewskiego 14 kl. I, II, III, IV – 4 sztuki,
  2. Broniewskiego 14 A – 4 sztuki,
  3. Grzybowa 1 kl. I-VI – 6 sztuk,
  4. Grzybowa 6 – 4 sztuki.
 • Remont nawierzchni ciągu pieszego pawilon przy ulicy Mieszka I 9C w Chrzanowie.
 • Szczegółowe zakresy określają przedmiary robót – załączniki „IA-IF”, „II”,”III”, „IVA-IVC”, „V”, „VI”, „VII”, „VIIIA-VIIID”, „IX”.

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej Spółdzielni, jako załącznik do niniejszego ogłoszenia. Można ją również otrzymać w Dziale Technicznym Spółdzielni nieodpłatnie.

  Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych dla zakresów  I, II, III, V, VI, VII, VIIIC, VIIID i IX a łącznie dla zakresu IV (z podaniem cen na poszczególne budynki) i dla zakresów VIIIA i VIIIB.

  Zamawiający nie wyraża zgody na zlecanie całości lub części robót podwykonawcom.

  Oczekiwany terminwykonania: 30.11.2022 roku.

  Termin otwarcia ofert : 12.05.2022 r. godz. 1100.

  Informacji dodatkowych udziela Dział Techniczny Spółdzielni; pokój 141; 142; 143; telefon 62 339 79, wewnętrzny 41; 42; 43.

  Przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej

  Powszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chrzanowie z siedzibą przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego 17 ogłasza w trybie „przetargu nieograniczonego” wybór wykonawcy remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych:

  -   w  Chrzanowie przy ulicy Szafera 8,
  -   w Trzebini na osiedlu Widokowym – budynek nr 13 klatka I, prawa strona ( 2 piony). 

  Załączniki:
  PlikRozmiar
  Pobierz plik (SIWZ.pdf)SIWZ.pdf3812 kB
  Pobierz plik (Zalacznik Sz 8.pdf)Zalacznik Sz 8.pdf350 kB
  Pobierz plik (Zalacznik W 13.pdf)Zalacznik W 13.pdf247 kB

  Czytaj więcej: Przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej

  Przetarg nieograniczony na roboty budowlane

  O G Ł O S Z E N I E

  Powszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Chrzanowie przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego 17 ogłasza w trybie „przetargu nieograniczonego ” wybór wykonawcy:

  Przedmiotem zamówienia jest:

  Czytaj więcej: Przetarg nieograniczony na roboty budowlane

  Przetarg nieograniczony na remont i przebudowę przyłączy kanalizacyjnych oraz remont chodników i podestów

  O G Ł O S Z E N I E

  Powszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chrzanowie, z siedzibą przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego 17 ogłasza w trybie „przetargu nieograniczonego ” wybór wykonawcy remontu i przebudowy przyłączy kanalizacyjnych oraz remontu chodników i podestów przed budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi położonymi w Chrzanowie oraz Trzebini na osiedlu Widokowym: 
  I. Remont i przebudowa przyłączy kanalizacyjnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Chrzanowie:
  A. Ulica Sienkiewicza 15 – klatka II – sanitarny – 1 sztuka,
  B. Ulica Zielona 22A – klatka II,III – sanitarne – 2 sztuki,
  C. Ulica Orkana 21B – klatka III – sanitarny i deszczowy – 2 sztuki,
  D. Ulica Trzebińska 1 – klatka I – sanitarny – 1 sztuka, oraz w Trzebini na osiedlu Widokowym:
  E. Budynek nr 4 klatka II (prawa strona) – sanitarny – 1 sztuka,
  F. Budynek nr 6 klatka II/III – deszczowy – 1 sztuka.
  II. Remont przyłączy kanalizacji sanitarnej (5 sztuk) i deszczowej (3 sztuki), wraz z remontem (przełożeniem) chodnika z betonowej kostki brukowej przed budynkiem przy ulicy Mieszka I 15A w Chrzanowie.
  III. Remont podestów wejściowych do klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ulicy Broniewskiego 14 w Chrzanowie – 4 sztuki.

  Czytaj więcej: Przetarg nieograniczony na remont i przebudowę przyłączy kanalizacyjnych oraz remont chodników i...