e-BOK

Zapraszamy

Logowanie

Get Adobe Flash player

Dzisiaj

Dzisiaj jest: 15 Lipiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Henryk, Włodzimierz, Brunon

Wyróżnienia

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Kalendarz wydarzeń

lipiec 2024
N P W Ś C Pt S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Galeria nowości

Strona zabezpieczona:

SiteLock

Wynajem garażu

OGŁOSZENIE

Zarząd Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie, ul. Kardynała Wyszyńskiego 17 ogłasza ograniczony przetarg w formie licytacji ustnej na wynajem garażu wbudowanego w budynku byłej pompowni zlokalizowanej obok budynku nr 12 przy ulicy Brzezina w Chrzanowie. tj.

  1. Garaż nr 01 o powierzchni użytkowej 17,46m2,

Osoba ubiegająca się o wynajem garażu winna być:

  1. 1.      Członkiem Spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub odrębna własność lokalu mieszkalnego położonego na os. Młodości w Chrzanowie w budynkach przy ul. Brzezina 10, Brzezina 12, Jabłoniowa 2.
  2. 2.      Właścicielem samochodu (należy przedłożyć dowód rejestracyjny samochodu w dniu przetargu).

Przetarg odbędzie się w siedzibie Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie, ul. Kardynała Wyszyńskiego 17 pokój nr 147 w dniu 31.05.2021 r. o godzinie. 11 00

 Przedmiotem przetargu będzie stawka czynszu za wynajem garażu – (stawka wywoławcza dla garażu: 9,70 zł/m2 netto m-c, minimalne postąpienie 0,30zł).

Zaznaczamy, iż wylicytowana stawka będzie podlegać waloryzacji raz w roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłoszony przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim za poprzedni rok.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 450,00zł płatne (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych) na rachunek bankowy Spółdzielni w PKO BP O/Chrzanów nr: 98 1020 2384 0000 9402 0008 7783 w terminie do dnia 28.05.2021 r. do godz. 1300 z adnotacją: „Przetarg garaż ul. Brzezina”.  Dniem dokonania wpłaty wadium jest data wpływu wpłaconej kwoty na konto Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie,

Wadium oferenta, który wygra przetarg zalicza się na poczet kaucji zabezpieczającej umowę najmu.

Spółdzielnia dokonuje zwrotu wadium z chwilą:

  1. zakończenie postępowania przetargowego wszystkim uczestnikom licytacji, oprócz wygrywającego,
  2. wycofania chęci z uczestnictwa w przetargu jeżeli to nastąpi przed licytacją,
  3. odwołania przetargu.

Wadia dla pozostałych uczestników przetargu zostaną zwrócone na konta wskazane przez nich w terminie do trzech dni roboczych od dnia przetargu.

Uczestnik, który wygrał przetarg zobowiązany jest do podpisania umowy najmu garażu w terminie 7dni od daty ogłoszenia wyników przetargu – pod rygorem utraty kwoty wpłaconego wadium.

Osoby zainteresowane udziałem w przetargu mogą zapoznać się z treścią umowy najmu oraz uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 124, 125 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Spółdzielni (od 700do 1500).

Dodatkowe informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem 32 623 6612 wew. 34, 35.