e-BOK

Zapraszamy

Logowanie

Get Adobe Flash player

Dzisiaj

Dzisiaj jest: 2 Sierpień 2021    |    Imieniny obchodzą: Karina, Gustaw, Stefan

Wyróżnienia

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Kalendarz wydarzeń

sierpień 2021
N P W Ś C Pt S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Galeria nowości

Strona zabezpieczona:

SiteLock

Informacja o uchwałach Walnego Zgromadzenia 2013

Informacja o uchwałach podjętych przez Walne Zgromadzenie PSM w Chrzanowie w 2013 r.

Tegoroczne Walne Zgromadzenie Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie podzielone na pięć części obradowało w dniach 20, 21, 22, 23, 24 maja.

Zgodnie z terminami określonymi w Statucie Spółdzielni zawiadomienia o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia doręczono członkom do pocztowych skrzynek oddawczych lub wysłano listami dla tych których adresy korespondencyjne są inne niż adres mieszkania. Ponadto zawiadomienia o Walnym Zgromadzeniu zamieszczono na tablicach ogłoszeń we wszystkich klatkach schodowych budynków zarządzanych przez Spółdzielnię, w siedzibie Spółdzielni oraz administracjach osiedli. Dodatkowo w kwietniowym wydaniu Biuletynu oraz na stronie internetowej Spółdzielni zamieszczono zawiadomienia oraz materiały sprawozdawcze i projekty uchwał objęte porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia.

Spełniono również obowiązek zawiadomienia o Walnym Zgromadzeniu Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie i Krajowej Rady Spółdzielczej w Warszawie oraz osób odwołujących się do Walnego Zgromadzenia. 

W pięciu częściach Walnego Zgromadzenia łącznie uczestniczyło 145 członków na 7323 uprawnionych do udziału, co stanowi 1,98 % wszystkich członków.

Na każdej z części obradowano nad tym samym porządkiem obrad.

Zgodnie z § 362 ustęp 1 i 2 Statutu Spółdzielni w dniu 29 maja 2013 r. Kolegium w składzie przewodniczący i sekretarze pięciu części Walnego Zgromadzenia na podstawie protokołów z poszczególnych części, dokonali ustaleń czy i o jakiej treści uchwały Walnego Zgromadzenia zostały podjęte – sporządzając protokół z tych ustaleń.

Kolegium biorąc pod uwagę wyniki głosowań nad poszczególnymi projektami uchwał objętymi porządkiem Walnego Zgromadzenia potwierdziło, że zostały podjęte następujące uchwały:

-        nr 1 w sprawie przyjęcia protokołu z Walnego Zgromadzenia obradującego w dniach 21, 22, 23, 24, 25 maj 2012 r., która otrzymała głosów za - 126, głosów przeciw - 0, przy 126 oddanych głosach,

-        nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie z wykonania uchwał z Walnego Zgromadzenia obradującego w dniach 21, 22, 23, 24, 25 maj 2012 r., która otrzymała głosów za - 134, głosów przeciw - 0, przy 134 oddanych głosach,

-        nr 3 w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwały Rady Nadzorczej nr 1/2/2013 z dnia  25.01.2013 r., która otrzymała głosów za utrzymaniem w mocy uchwały Rady Nadzorczej - 96, głosów przeciw - 35, przy 131 oddanych głosach,

-        nr 4 w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwały Rady Nadzorczej nr 91/21/2012 z dnia 22.10.2012 r., która otrzymała głosów za utrzymaniem w mocy uchwały Rady Nadzorczej - 126, głosów przeciw - 5, przy 131 oddanych głosach,

-        nr 5 w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwały Rady Nadzorczej nr 32/6/2012 z dnia  23.03.2012 r., która otrzymała głosów za uchyleniem uchwały Rady Nadzorczej - 124, głosów przeciw - 4, przy 128 oddanych głosach,

-        nr 6 w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwały Rady Nadzorczej nr 67/15/2012 z dnia  20.07.2012 r., która otrzymała głosów za uchyleniem uchwały Rady Nadzorczej -136, głosów przeciw - 0, przy 136 oddanych głosach,

-        nr 7 w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwały Rady Nadzorczej nr 66/15/2012 z dnia 20.07.2012 r., która otrzymała głosów za utrzymaniem w mocy uchwały Rady Nadzorczej - 95, głosów przeciw - 27, przy 122 oddanych głosach,

-        nr 8 w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwały Rady Nadzorczej nr 39/6/2012 z dnia  23.03.2012  r., która otrzymała głosów za utrzymaniem w mocy uchwały Rady Nadzorczej -105, głosów przeciw - 17, przy 122 oddanych głosach,

-        nr 9 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie za 2012 rok, która otrzymała głosów za - 127, głosów przeciw - 1, przy 128 oddanych głosach,

-        nr 10 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie za 2012 rok, która otrzymała głosów za - 128, głosów przeciw - 0, przy 128 oddanych głosach,

-        nr 11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie, która otrzymała głosów za - 127, głosów przeciw - 1, przy 128 oddanych głosach,

-        nr 12 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2012 rok, która otrzymała głosów za - 133, głosów przeciw - 0, przy 133 oddanych głosach,

-        nr 13 w sprawie przyjęcia wniosków z lustracji Spółdzielni za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2012 r., która otrzymała głosów za - 126, głosów przeciw - 1, przy 127 oddanych głosach,

-        nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium Aleksandrowi Biegaczowi - Prezesowi Zarządu, która otrzymała głosów za - 120, głosów przeciw - 1, przy 121 oddanych głosach,

-        nr 15 w sprawie udzielenia absolutorium Aleksandrowi Pyzio - Zastępcy Prezesa Zarządu, która otrzymała głosów za - 121, głosów przeciw - 0, przy 121 oddanych głosach,

-        nr 16 w sprawie udzielenia absolutorium Urszuli Wiąk - Członkowi Zarządu, która otrzymała głosów za - 122, głosów przeciw - 1, przy 123 oddanych głosach, 

-        nr 17 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej, która otrzymała głosów za - 121, głosów przeciw - 0, przy 121 oddanych głosach,

-        nr 18 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej pompowni położonej w Chrzanowie przy ul. Brzezina, która otrzymała głosów za - 116, głosów przeciw - 2, przy 118 oddanych głosach,

-        nr 19 w sprawie zmiany założeń organizacyjno–finansowych przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Rozbudowa kompleksu garaży na os. Flagówka I w Libiążu”, która otrzymała głosów za - 115, głosów przeciw - 5, przy 120 oddanych głosach,

-        nr 20 w sprawie zatwierdzenia założeń organizacyjno–finansowych przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Budowa kompleksu garaży przy ul. Kadłubek w Chrzanowie”, która otrzymała głosów za - 94, głosów przeciw - 11, przy 105 oddanych głosach.

Na podstawie przeprowadzonego głosowania i protokołów Komisji Skrutacyjno-Mandatowych, po zsumowaniu głosów ze wszystkich pięciu części Walnego Zgromadzenia stwierdza się, że p. Aleksander Biegacz uzyskał 128 głosów i jako jedyny zgłoszony kandydat został wybrany delegatem.

 Informujemy, że protokoły z każdej części Walnego Zgromadzenia i protokół Kolegium oraz uchwały Walnego Zgromadzenia - są do wglądu w siedzibie Spółdzielni w Dziale Pracowniczo – Samorządowym pok. nr 138 w godzinach pracy Spółdzielni. Dostępne są one również na stronie internetowej spółdzielni w e-BOK.

Zarząd PSM w Chrzanowie