e-BOK

Zapraszamy

Logowanie

Get Adobe Flash player

Dzisiaj

Dzisiaj jest: 2 Sierpień 2021    |    Imieniny obchodzą: Karina, Gustaw, Stefan

Wyróżnienia

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Kalendarz wydarzeń

sierpień 2021
N P W Ś C Pt S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Galeria nowości

Strona zabezpieczona:

SiteLock

Zmiany w regulaminie rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomosci

W związku z wprowadzeniem od 1 lipca bieżącego roku nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi Zarząd Spółdzielni przygotował projekt „regulaminu rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości (gospodarki zasobami mieszkaniowymi) oraz ustalania opłat za używanie lokali w Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie z uwzględnieniem między innymi tych zmian, który był analizowany podczas plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni w dniu 29 maja bieżącego roku.

Rada Nadzorcza uchwałą nr 43/10/2013 przyjęła wyżej wskazany regulamin i postanowiła, ze wejdzie on w życie od dnia 1 lipca 2013 roku.

Podstawowe zmiany dotyczą ustalania opłat odnoszonych do ilości osób, które od 1 lipca bieżącego roku naliczane będą do osób zamieszkałych (dotyczy to opłat za wywóz odpadów komunalnych, opłat za eksploatację dźwigów oraz kosztów dostawy wody zimnej dla mieszkań nieposiadających wodomierzy). Liczba osób zamieszkałych ustalana będzie na podstawie oświadczenia złożonego przez użytkownika lokalu. Przypominamy, że osoby wypełniające oświadczenie o ilości osób zamieszkałych, w sytuacji podania nieprawdy w oświadczeniu mogą odpowiadać karnie, zgodnie z art. 54 kodeksu karnego skarbowego: „podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 729 stawek dziennych, albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie” oraz art. 233 § 1 kodeksu karnego: Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

Począwszy od 1 lipca użytkownicy lokali zobowiązani są niezwłocznie zgłaszać zmiany ilości osób zamieszkałych, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia zdarzenia. Zmniejszenie lub zwiększenie liczby osób przyjmowanej za podstawę przy ustalaniu opłat uwzględnia się od następnego miesiąca po dacie pisemnego zgłoszenia tej zmiany. W przypadku nie złożenia oświadczenia lub złożenia oświadczenia budzącego wątpliwości co do liczby osób faktycznie zamieszkałych w lokalu, liczbę osób zamieszkałych ustala Zarząd Spółdzielni na podstawie posiadanych informacji.

Kolejna zmiana dotyczy tego, że w przypadku zmiany ceny wody zimnej i odbioru ścieków w trakcie okresu rozliczeniowego nie będą wykonywane odczyty wodomierzy, lecz rozliczenia kosztów dostawy wody dokonywać będzie się proporcjonalnie do okresu obowiązywania w danym okresie rozliczeniowym ceny dotychczasowej i ceny nowej. Mimo wielu podejmowanych przez Spółdzielnię prób, aby termin zmiany ceny zimnej wody dostosowano do okresów rozliczeniowych w Spółdzielni, czyli od 1 stycznia lub od 1 lipca nie udało się w tej sprawie dojść do porozumienia. W związku z tym odczyty wodomierzy dokonywane były na koniec grudnia i na koniec stycznia (w związku ze zmianą ceny wody od 1 lutego).

Opłaty za wywóz odpadów komunalnych pobierane będą według stawek ustalonych przez właściwe organy samorządu terytorialnego (Międzygminny Związek „Gospodarka Komunalna”) – w złożonych przez Zarząd Spółdzielni deklaracjach podaliśmy, że odpady będą zbierane selektywnie. (opłata wynosić będzie od 1 lipca 8,70 zł za osobę zamieszkałą za miesiąc). Istotnym jest abyśmy jako osoby korzystające ze stanowisk śmietnikowych odpowiednio segregowali odpady aby nie narazić się na wyższe opłaty to jest 15,00 zł za osobę zamieszkałą za miesiąc.

Następna zmiana dotyczyć będzie pakietu podstawowego. Opłata za dostarczanie „pakietu podstawowego” ustalana jest w wysokości faktycznie ponoszonych przez Spółdzielnię kosztów. Opłatę wnoszą wyłącznie użytkownicy lokali faktycznie korzystający z tego pakietu. Wszyscy, którzy nie będą chcieli korzystać z „pakietu podstawowego” powinni zgłosić ten zamiar do Spółdzielni, aby od następnego miesiąca nie ponosić opłat z tego tytułu. W tym przypadku sygnał ten zostanie wyłączony.

Pełną treść uchwały i regulaminu publikujemy w zakładce przepisy prawne, ponadto zostanie on zamieszczony jako wkładka do czerwcowego wydania Biuletynu.

Prosimy o kontakt z pracownikami Administracji lub z Zarządem Spółdzielni w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości.

Zarząd PSM w Chrzanowie