e-BOK

Zapraszamy

Logowanie

Get Adobe Flash player

Dzisiaj

Dzisiaj jest: 13 Grudzień 2019    |    Imieniny obchodzą: Łucja, Otylia, Eugeniusz

Wyróżnienia

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Kalendarz wydarzeń

grudzień 2019
N P W Ś C Pt S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Galeria nowości

Strona zabezpieczona:

SiteLock

Zmiana taryfy na ciepło VEOLIA Chrzanów

Zmiana taryfy na ciepło VEOLIA Chrzanów

Z dniem 1 grudnia 2017 roku nastąpi zmiana taryfy dla ciepła VEOLIA Chrzanów. Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4210.20(12).2017.195.XIII.AZAz dnia 23 października 2017 r. zatwierdzona została taryfa dla ciepła ustalona przez przedsiębiorstwo energetyczne VEOLIA Południe Spółka z o. o. z siedzibą w Tarnowskich Górach na okres do dnia 30 października 2018 roku  (opublikowano ją w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 23 października 2017 roku pod pozycją 6614 oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 24 października 2017 roku pod pozycją 5575).

W poniższych tabelach prezentujemy: dotychczasowe i nowe ceny i opłaty za ciepło (netto) oraz procentowe zmiany opłat w stosunku do poprzednich.

Ceny i opłaty dotychczasowe

C-1

C-2

T-1

T-2

L-1

L-2

K-2

Rata miesięczna za zamówioną moc cieplną

7 854,96

7 854,96

5 870,30

5 870,30

8 278,49

8 278,49

6 387,91

Rata miesięczna stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe

2 354,72

2 082,19

2 062,88

2 605,78

1 457,24

1 578,76

 

razem stałe

10 209,68

9 937,15

7 933,18

8 476,08

9 735,73

9 857,25

6 387,91

cena ciepła

35,05

35,05

26,68

26,68

38,04

38,04

68,22

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

11,89

9,08

15,38

13,36

8,57

13,21

 

razem zmienne

46,94

44,13

42,06

40,04

46,61

51,25

68,22

Cena nośnika ciepła

21,00

21,00

20,59

20,59

22,32

22,32

 

Ceny i opłaty od 1.12.2015 r.

C-1

C-2

T-1

T-2

L-1

L-2

K-2

Rata miesięczna za zamówioną moc cieplną

7 647,43

7 647,43

5 870,30

5 870,30

8 289,22

8 289,22

6 352,51

Rata miesięczna stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe

2 282,07

2 201,59

2 056,13

2 691,33

1 458,60

1 632,35

 

razem stałe

9 929,50

9 849,02

7 926,43

8 561,63

9 747,82

9 921,57

6 352,51

cena ciepła

33,76

33,76

26,68

26,68

37,45

37,45

62,76

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

11,32

9,77

14,82

13,08

8,51

13,14

 

razem zmienne

45,08

43,53

41,50

39,76

45,96

50,59

62,76

Cena nośnika ciepła

20,55

20,55

20,59

20,59

22,01

22,01

 

Procentowa zmiana opłat za ciepło

C-1

C-2

T-1

T-2

L-1

L-2

K-2

Rata miesięczna za zamówioną moc cieplną

-2,64

-2,64

0,00

0,00

0,13

0,13

-0,55

Rata miesięczna stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe

-3,09

5,73

-0,33

3,28

0,09

3,39

 

razem stałe

-2,74

-0,89

-0,09

1,01

0,12

0,65

-0,55

cena ciepła

-3,68

-3,68

0,00

0,00

-1,55

-1,55

-8,00

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

-4,79

7,60

-3,64

-2,10

-0,70

-0,53

 

razem zmienne

-3,96

-1,36

-1,33

-0,70

-1,39

-1,29

-8,00

Cena nośnika ciepła

-2,14

-2,14

0,00

0,00

-1,39

-1,39

 

Przez zawarte oznaczenia należy rozumieć:

C-1 – odbiorcy, którym dostarczane jest ciepło wytwarzane w ciepłowni zlokalizowanej przy ul. Pogorskiej 36 eksploatowanej przez przedsiębiorstwo energetyczne poprzez sieć ciepłowniczą oraz węzły cieplne, eksploatowane przez przedsiębiorstwo energetyczne, (w skład grupy C-1 wchodzą budynki na os. Północ, Trzebińska II w Chrzanowie),

 C-2 – odbiorcy, którym dostarczane jest ciepło wytwarzane w ciepłowni zlokalizowanej przy ul. Pogorskiej 36 eksploatowanej przez przedsiębiorstwo energetyczne poprzez sieć ciepłowniczą, grupowe węzły cieplne oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze eksploatowane przez przedsiębiorstwo energetyczne (w skład grupy C-2 wchodzą budynki na os. Młodości i Trzebińska I w Chrzanowie),

T-1 – odbiorcy, którym dostarczane jest ciepło wytwarzane w źródle eksploatowanym przez Orlen Południe S.A., poprzez sieć ciepłowniczą oraz węzły cieplne eksploatowane przez przedsiębiorstwo energetyczne (w skład grupy T- 2 wchodzą budynki na os. Widokowe w Trzebini nr 13, 14, 15, 16),

T-2 – odbiorcy, którym dostarczane jest ciepło wytwarzane w źródle eksploatowanym przez Orlen Południe S.A., poprzez sieć ciepłowniczą, grupowe węzły cieplne oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze eksploatowane przez przedsiębiorstwo energetyczne (w skład grupy T- 2 wchodzą pozostałe budynki na os. Widokowe w Trzebini),

L-1 – odbiorcy, którym dostarczane jest ciepło wytwarzane w ciepłowni zlokalizowanej przy ul. Słowackiego 2 eksploatowanej przez przedsiębiorstwo energetyczne poprzez sieć ciepłowniczą oraz węzły cieplne, eksploatowane przez przedsiębiorstwo energetyczne (w skład grupy L-1 wchodzą budynki mieszkalne na os. Flagówka w Libiążu),

L-2 – odbiorcy, którym dostarczane jest ciepło wytwarzane w ciepłowni zlokalizowanej przy ul. Słowackiego 2 eksploatowanej przez przedsiębiorstwo energetyczne poprzez sieć ciepłowniczą grupowe węzły cieplne oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze, eksploatowane przez przedsiębiorstwo energetyczne (w skład grupy L-2 wchodzi pawilon przy ul. Wojska Polskiego w Libiążu),

K-2 – odbiorcy, którym dostarczane jest ciepło wytwarzane w źródłach ciepła opalanych paliwem gazowym, zlokalizowanych w Chrzanowie, eksploatowanych przez przedsiębiorstwo energetyczne (w skład grupy K-2 wchodzą budynki mieszkalne przy ul. Kol. Rospontowa w Chrzanowie),

Po uzyskaniu informacji o wprowadzeniu od 1 grudnia bieżącego roku zmiany taryfy dla ciepła została wykonana analiza skutków wprowadzonych zmian.

W związku z tym od 1 grudnia 2017 roku nastąpi zmiana wysokości (obniżenie) zaliczkowych opłat za centralne ogrzewanie dla budynków, w których w bieżącym roku zakończono docieplenia ścian i wymieniono podzielniki kosztów ogrzewania na elektroniczne.

Zawiadomienia o zmianie wysokości opłat zostaną dostarczone do mieszkań pod koniec listopada bieżącego roku.

Zarząd PSM w Chrzanowie