e-BOK

Zapraszamy

Logowanie

Get Adobe Flash player

Dzisiaj

Dzisiaj jest: 15 Lipiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Henryk, Włodzimierz, Brunon

Wyróżnienia

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Kalendarz wydarzeń

lipiec 2024
N P W Ś C Pt S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Galeria nowości

Strona zabezpieczona:

SiteLock

Zmiana taryfy na ciepło Veolia od 1 kwietnia 2018 r.

Z dniem 1 kwietnia 2018 roku nastąpi zmiana taryfy dla ciepła VEOLIA Południe Sp. z o.o.. Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4210.4(6).2018.195.XIII.AZA.ZMD z dnia 6 marca 2018 r. zatwierdzona została zmiana taryfy dla ciepła ustalona przez przedsiębiorstwo energetyczne VEOLIA Południe Spółka z o. o. z siedzibą w Tarnowskich Górach (opublikowano ją w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 12 marca 2018 roku pod pozycją 1630).

W poniższej tabeli prezentujemy: dotychczasowe i nowe ceny i opłaty za ciepło (netto) oraz procentowe zmiany opłat w stosunku do dotychczasowych.

 

Ceny i opłaty dotychczasowe

(od 1.12.2017 r.)

C-1

C-2

T-1

T-2

L-1

L-2

K-2

Rata miesięczna za zamówioną moc cieplną

7 647,43

7 647,43

5 870,30

5 870,30

8 289,22

8 289,22

6 352,51

Rata miesięczna stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe

2 282,07

2 201,59

2 056,13

2 691,33

1 458,60

1 632,35

 

razem stałe

9 929,50

9 849,02

7 926,43

8 561,63

9 747,82

9 921,57

6 352,51

cena ciepła

33,76

33,76

26,68

26,68

37,45

37,45

62,76

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

11,32

9,77

14,82

13,08

8,51

13,14

 

razem zmienne

45,08

43,53

41,50

39,76

45,96

50,59

62,76

Cena nośnika ciepła

20,55

20,55

20,59

20,59

22,01

22,01

 

Ceny i opłaty od 1.04.2018 r.

C-1

C-2

T-1

T-2

L-1

L-2

K-2

Rata miesięczna za zamówioną moc cieplną

7 736,61

7 736,61

5 870,30

5 870,30

8 380,99

8 380,99

6 352,51

Rata miesięczna stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe

2290,18

2215,33

2056,13

2691,33

1 465,93

1 642,82

 

razem stałe

10 026,79

9 951,94

7 926,43

8 561,63

9 846,92

10 023,81

6352,51

cena ciepła

34,16

34,16

26,68

26,68

37,87

37,87

62,76

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

11,02

9,48

14,48

12,74

8,22

12,88

 

razem zmienne

45,18

43,64

41,16

39,42

46,09

50,75

62,76

Cena nośnika ciepła

20,83

20,83

20,59

20,59

22,28

22,28

 

Procentowa zmiana opłat za ciepło

C-1

C-2

T-1

T-2

L-1

L-2

K-2

Rata miesięczna za zamówioną moc cieplną

1,17

1,17

0,00

0,00

1,11

1,11

0,00

Rata miesięczna stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe

0,36

0,62

0,00

0,00

0,50

0,64

 

razem stałe

0,98

1,04

0,00

0,00

1,02

1,03

0,00

cena ciepła

1,18

1,18

0,00

0,00

1,12

1,12

0,00

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

-2,65

-2,97

-2,29

-2,60

-3,41

-1,98

 

razem zmienne

0,22

0,25

-0,82

-0,86

0,28

0,32

0,00

Cena nośnika ciepła

1,36

1,36

0,00

0,00

1,23

1,23

 

Przez zawarte oznaczenia należy rozumieć:

C-1 – odbiorcy, którym dostarczane jest ciepło wytwarzane w ciepłowni zlokalizowanej przy ul. Pogorskiej 36 eksploatowanej przez przedsiębiorstwo energetyczne poprzez sieć ciepłowniczą oraz węzły cieplne, eksploatowane przez przedsiębiorstwo energetyczne, (w skład grupy C-1 wchodzą budynki na os. Północ, Trzebińska II w Chrzanowie),

 C-2 – odbiorcy, którym dostarczane jest ciepło wytwarzane w ciepłowni zlokalizowanej przy ul. Pogorskiej 36 eksploatowanej przez przedsiębiorstwo energetyczne poprzez sieć ciepłowniczą, grupowe węzły cieplne oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze eksploatowane przez przedsiębiorstwo energetyczne (w skład grupy C-2 wchodzą budynki na os. Młodości i Trzebińska I w Chrzanowie),

T-1 – odbiorcy, którym dostarczane jest ciepło wytwarzane w źródle eksploatowanym przez Orlen Południe S.A., poprzez sieć ciepłowniczą oraz węzły cieplne eksploatowane przez przedsiębiorstwo energetyczne (w skład grupy T- 2 wchodzą budynki na os. Widokowe w Trzebini nr 13, 14, 15, 16),

T-2 – odbiorcy, którym dostarczane jest ciepło wytwarzane w źródle eksploatowanym przez Orlen Południe S.A., poprzez sieć ciepłowniczą, grupowe węzły cieplne oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze eksploatowane przez przedsiębiorstwo energetyczne (w skład grupy T- 2 wchodzą pozostałe budynki na os. Widokowe w Trzebini),

L-1 – odbiorcy, którym dostarczane jest ciepło wytwarzane w ciepłowni zlokalizowanej przy ul. Słowackiego 2 eksploatowanej przez przedsiębiorstwo energetyczne poprzez sieć ciepłowniczą oraz węzły cieplne, eksploatowane przez przedsiębiorstwo energetyczne (w skład grupy L-1 wchodzą budynki mieszkalne na os. Flagówka w Libiążu),

L-2 – odbiorcy, którym dostarczane jest ciepło wytwarzane w ciepłowni zlokalizowanej przy ul. Słowackiego 2 eksploatowanej przez przedsiębiorstwo energetyczne poprzez sieć ciepłowniczą grupowe węzły cieplne oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze, eksploatowane przez przedsiębiorstwo energetyczne (w skład grupy L-2 wchodzi pawilon przy ul. Wojska Polskiego w Libiążu),

K-2 – odbiorcy, którym dostarczane jest ciepło wytwarzane w źródłach ciepła opalanych paliwem gazowym, zlokalizowanych w Chrzanowie, eksploatowanych przez przedsiębiorstwo energetyczne (w skład grupy K-2 wchodzą budynki mieszkalne przy ul. Kol. Rospontowa w Chrzanowie),

Po wykonanej analizie skutków zmiany cen do końca okresu rozliczeniowego 2017/2018 zaliczkowe opłaty \a centralne ogrzewanie nie ulegną zmianie.

Zarząd PSM w Chrzanowie