e-BOK

Zapraszamy

Logowanie

Get Adobe Flash player

Dzisiaj

Dzisiaj jest: 14 Sierpień 2020    |    Imieniny obchodzą: Alfred, Maksymilian, Euzebiusz

Wyróżnienia

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Kalendarz wydarzeń

sierpień 2020
N P W Ś C Pt S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Galeria nowości

Strona zabezpieczona:

SiteLock

 Szanowni Mieszkańcy !
Powszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chrzanowie

od  dnia  15 czerwca 2020 r.
 przywraca bezpośrednią obsługę mieszkańców oraz kontrahentów.

Interesanci będą obsługiwani pojedynczo, w następujących godzinach:
Poniedziałek:   12:00 – 18:00
Wtorek – Piątek: 10:00 – 14:00  

Jednocześnie prosimy o stosowanie się do obowiązujących zasad bezpieczeństwa:

  • noszenia maseczek ochronnych
  • dezynfekowania rąk przy wejściu do siedziby Spółdzielni
  • zachowania bezpiecznej odległości od innych osób

W związku z możliwością realizacji większości spraw bez konieczności bezpośredniego kontaktu z pracownikami, prosimy o korzystanie ze środków komunikacji elektronicznej, telefonicznej oraz za pośrednictwem skrzynek pocztowych zamieszczonych przy drzwiach wejściowych do siedziby Spółdzielni oraz Administracji Osiedlowych.
Prosimy o zrozumienie sytuacji i dostosowanie się do nakazów i ograniczeń określonych przez organy państwowe.

Zarząd Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie

 

Zmiana taryfy na ciepło Veolia Południe Sp. z o.o._15 styczeń

Z dniem 15 stycznia 2019 roku nastąpi zmiana taryfy dla ciepła VEOLIA Południe Sp. z o.o. Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4210.58(6).2018.195.XIV.A zdnia 20 grudnia 2018 r. zatwierdzona została taryfa dla ciepła ustalona przez przedsiębiorstwo energetyczne VEOLIA Południe Spółka z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach na okres jednego roku od dnia wprowadzenia taryfy do stosowania (opublikowano ją w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 31 grudnia 2018 roku pod pozycją 9204).

W poniższych tabelach prezentujemy: dotychczasowe i nowe ceny i opłaty za ciepło (netto) oraz procentowe zmiany opłat w stosunku do dotychczasowych.

Ceny i opłaty dotychczasowe

C-1

C-2

T-1

T-2

L-1

L-2

K-2

Rata miesięczna za zamówioną moc cieplną

7 736,61
7 736,61
6 348,37
6 348,37
8 380,99
8 380,99
6 352,51

Rata miesięczna stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe

2 290,18
2 215,33
2 056,13
2 691,33
1 465,93
1 642,82

 

razem stałe

10 026,79
9 951,94
8 404,50
9 039,70
9 846,92
10 023,81
6 352,51

cena ciepła

34,16

34,16

25,85

25,85

37,87

37,87

62,76

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

11,02

9,48

14,48

12,74

8,22

12,88

 

razem zmienne

45,18

43,64

40,33

38,59

46,09

50,75

62,76

Cena nośnika ciepła

20,83

20,83

20,59

20,59

22,28

22,28

 

Ceny i opłaty od 15.01.2019 r.

C-1

C-2

T-1

T-2

L-1

L-2

K-2

Rata miesięczna za zamówioną moc cieplną

8 223,15
8 223,15
6 348,37
6 348,37
8 909,79
8 909,79
6 715,89

Rata miesięczna stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe

2 298,26
2 302,27
2 178,71
2 747,62
1 555,79
1 681,12

 

razem stałe

10 521,41
10 525,42
8 527,08
9 095,99
10 465,58
10 590,91
6 715,89

cena ciepła

36,04

36,04

25,85

25,85

39,63

39,63

65,84

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

11,07

9,73

15,12

13,47

8,41

12,80

 

razem zmienne

47,11

45,77

40,97

39,32

48,04

52,43

65,64

Cena nośnika ciepła

21,37

21,37

20,59

20,59

22,76

22,76

 

Procentowa zmiana opłat za ciepło

C-1

C-2

T-1

T-2

L-1

L-2

K-2

Rata miesięczna za zamówioną moc cieplną

6,29

6,29

0,00

0,00

6,31

6,31

5,72

Rata miesięczna stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe

0,35

3,92

5,96

2,09

6,13

2,33

 

razem stałe

4,93

5,76

1,46

0,62

6,28

5,66

5,72

cena ciepła

5,50

5,50

0,00

0,00

4,65

4,65

4,59

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

0,45

2,64

4,42

5,73

2,31

-0,62

 

razem zmienne

4,27

4,88

1,59

1,89

4,23

3,31

4,59

Cena nośnika ciepła

2,59

2,59

0,00

0,00

2,15

2,15

 

Przez zawarte oznaczenia należy rozumieć:

C-1 – odbiorcy, którym dostarczane jest ciepło wytwarzane w ciepłowni zlokalizowanej przy ul. Pogorskiej 36 eksploatowanej przez przedsiębiorstwo energetyczne poprzez sieć ciepłowniczą oraz węzły cieplne, eksploatowane przez przedsiębiorstwo energetyczne, (w skład grupy C-1 wchodzą budynki na os. Północ, Trzebińska II w Chrzanowie),

 C-2 – odbiorcy, którym dostarczane jest ciepło wytwarzane w ciepłowni zlokalizowanej przy ul. Pogorskiej 36 eksploatowanej przez przedsiębiorstwo energetyczne poprzez sieć ciepłowniczą, grupowe węzły cieplne oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze eksploatowane przez przedsiębiorstwo energetyczne (w skład grupy C-2 wchodzą budynki na os. Młodości i Trzebińska I w Chrzanowie),

T-1 – odbiorcy, którym dostarczane jest ciepło wytwarzane w źródle eksploatowanym przez Orlen Południe S.A., poprzez sieć ciepłowniczą oraz węzły cieplne eksploatowane przez przedsiębiorstwo energetyczne (w skład grupy T- 2 wchodzą budynki na os. Widokowe w Trzebini nr 13, 14, 15, 16),

T-2 – odbiorcy, którym dostarczane jest ciepło wytwarzane w źródle eksploatowanym przez Orlen Południe S.A., poprzez sieć ciepłowniczą, grupowe węzły cieplne oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze eksploatowane przez przedsiębiorstwo energetyczne (w skład grupy T- 2 wchodzą pozostałe budynki na os. Widokowe w Trzebini),

L-1 – odbiorcy, którym dostarczane jest ciepło wytwarzane w ciepłowni zlokalizowanej przy ul. Słowackiego 2 eksploatowanej przez przedsiębiorstwo energetyczne poprzez sieć ciepłowniczą oraz węzły cieplne, eksploatowane przez przedsiębiorstwo energetyczne (w skład grupy L-1 wchodzą budynki mieszkalne na os. Flagówka w Libiążu),

L-2 – odbiorcy, którym dostarczane jest ciepło wytwarzane w ciepłowni zlokalizowanej przy ul. Słowackiego 2 eksploatowanej przez przedsiębiorstwo energetyczne poprzez sieć ciepłowniczą grupowe węzły cieplne oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze, eksploatowane przez przedsiębiorstwo energetyczne (w skład grupy L-2 wchodzi pawilon przy ul. Wojska Polskiego w Libiążu),

K-2 – odbiorcy, którym dostarczane jest ciepło wytwarzane w lokalnych źródłach ciepła opalanych paliwem gazowym, zlokalizowanych w Chrzanowie, eksploatowanych przez przedsiębiorstwo energetyczne (w skład grupy K-2 wchodzą budynki mieszkalne przy ul. Kol. Rospontowa w Chrzanowie),

Po uzyskaniu informacji o wprowadzeniu od 15 stycznia bieżącego roku zmiany taryfy dla ciepła została wykonana analiza skutków wprowadzonych zmian.

W związku z tym od 1 lutego 2019 roku nastąpi zmiana wysokości zaliczkowych opłat za centralne ogrzewanie oraz  podgrzanie wody użytkowej.

Zawiadomienia o zmianie wysokości opłat zostaną dostarczone do mieszkań pod koniec stycznia bieżącego roku.

Zarząd PSM w Chrzanowie