e-BOK

Zapraszamy

Logowanie

Get Adobe Flash player

Dzisiaj

Dzisiaj jest: 23 Czerwiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Wanda, Józef, Albin

Wyróżnienia

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Kalendarz wydarzeń

czerwiec 2024
N P W Ś C Pt S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Galeria nowości

Zawiadomienie Członków Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie w sprawie głosowania uchwał Walnego Zgromadzenia w dniu 03.06.2023r

ZAWIADOMIENIE

SZANOWNI, DRODZY CZŁONKOWIE,

Zarząd Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie działając na podstawie art. 36 § 9 – 13 ustawy Prawo spółdzielcze – wprowadzonego na mocy art. 15 pkt 1 ustawy z dnia 16.04.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695) w zw. z art.15zzzr ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021r. poz.2095 t.j. z późn.zm.) w zw. z art. 1 ust. 7 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2023 r., poz.438 t.j. z późn.zm.) oraz uchwały nr 13/8/2023 Rady Nadzorczej Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zarządzenia głosowania przez Walne Zgromadzenie na piśmie w sprawie odwołania „rzekomego" i bezprawnie oraz podstępnie ujawnionego w Krajowym Rejestrze Sądowym składu Zarządu i Rady Nadzorczej Spółdzielni tj. w celu ochrony interesów członków Spółdzielni – wobec wydłużających się postępowań sądowych i dalszego działania zorganizowanych grup trudniących się handlem pełnomocnictwami – a tym samym potwierdzenia przez Członków Spółdzielni, że nie uznają oni bezprawnie i podstępnie ujawnionych osób w Krajowym Rejestrze Sądowym jako członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółdzielni informuje, że głosowanie uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawie:

1. absolutorium dla Jarosława Kowalskiego, Tomasza Pasek i Grzegorza Kaczmarczyka,
2. odwołania Jarosława Kowalskiego, Tomasza Pasek i Grzegorza Kaczmarczyka w przypadku nieudzielenia absolutorium,
3. odwołania Lecha Marcinowskiego, Jerzego Przystał, Janiny Trzaska, Małgorzaty Wilczek, Ireny Sójki, Karoliny Urbańczyk,
Anny Olesik, Anety Iwanowicz, Anny Iwanowicz, Jana Mąsior, Barbary Odrzywołek, Teresy Replińskiej, Stefana Drabik, Barbary Rozmus i Mariusza Lipskiego,
- celem potwierdzenia przez Członków Spółdzielni, że nie uznają oni bezprawnie i podstępnie ujawnionych osób w Krajowym
Rejestrze Sądowym jako członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółdzielni odbędzie się w dniu 3 czerwca 2023r. (sobota) w godzinach od 8.00 do 16.00 w następujących miejscach:
1. Klub „Pegaz" w Chrzanowie przy ul. Kard. Wyszyńskiego 17 dla członków dysponujących prawami do lokali w budynkach położonych w Chrzanowie przy ul.: Niepodległości 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17; Kardynała Wyszyńskiego 1, 3, 7, 9, 11, 15; Trzebińska 1, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33; Broniewskiego 10B, 12, 12A, 12B, 14, 14A, 14B, 16A, 16B; Grzybowa 1, 3, 4, 5, 6; Mieszka I 4, 9, 11, 11A, 13, 15A; Piastowska 38; Wodzińska 10, Zielona 20b, 22a, 22b; Aleja Henryka 17, 36; Henryka Jordana 2, 4, 6, 8; Kadłubek 22, 22a, 24a, 24b, 30, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, Kopernika 3; Marszałka F. Focha 22; Sądowa 2; Świętokrzyska 13, 21; Sienkiewicza 8, 9, 10, 13, 15 oraz Członkowie dysponujący prawami do garaży położonych przy ul. Kubusia Puchatka, Aleja Henryka 36a,
2. Przedszkole Samorządowe nr 9 w Chrzanowie przy ul. Brzezina 14 dla członków dysponujących prawami do lokali w budynkach położonych w Chrzanowie przy ul.: Brzezina 10, 12; Jabłoniowa 2; Kolonia Rospontowa 13, 14, 17; Orkana 21, 21A, 21B, 21C, 21D, 21E, 21F, 21G; Oczkowskiego Jana 2, 4; Pęckowskiego Jana 1, 2, 3, 4, 5; Pogorska 10, 10A, 10B, 10C, 10D, 10E, 12, 12A, 12B; Profesora Krawczyńskiego 1, 2; Szarych Szeregów 2, 2a, 2b, 2c, 4a, 6, 8, 8a, 10, 12, 14; Urbańczyka Tadeusza 1, 2, 4; Wincentego Witosa 1, 1a, 1b, 1c, 3; Władysława Szafera 2, 4, 6, 8, 10,
3. Administracja Spółdzielni w Trzebini przy ul. Młoszowskiej 42 (Osiedle Widokowe), dla członków dysponujących prawami do lokali w  budynkach położonych w Trzebini na Os. Widokowym 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
4. Klub „Promień" w Libiążu przy ul. 11 Listopada 2 dla członków dysponujących prawami do lokali w budynkach położonych w Libiążu przy ul.: 9 Maja 1, 3; 11 Listopada 4, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22; 1 Stycznia 12; Ratowników Górniczych 8, 10, 12; Urzędnicza 8, 10, 12; Wańkowicza 1, 3, 5; Wojska Polskiego 5, 7, 9 oraz Członkowie dysponujący prawami do garaży położonych przy ul. Słowackiego.
Projekty ww. uchwał dostępne będą dla Członków Spółdzielni od dnia 19 maja 2023r. w siedzibie Spółdzielni w Chrzanowie przy ul. Kard.
Wyszyńskiego 17 pokój nr 138 oraz w administracjach osiedli w dni robocze w godzinach: poniedziałek od 10:00 do 18:00; wtorek-piątek od
7:00 do 15:00. Każdy Członek Spółdzielni jest uprawniony do zapoznania się z ww. projektami uchwał.

DODATKOWE INFORMACJE DLA CZŁONKÓW POWSZECHNEJ SPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ W CHRZANOWIE

Na każdą z uchwał będzie można oddać tylko jeden głos: „za", „przeciw" lub „wstrzymał się". Za nieważny dla danej uchwały uznany zostanie głos, gdy głosujący w żadnej z kratek nie postawi znaku „X" lub przy danej uchwale postawi więcej niż jeden „X". W przypadku gdy Członek Spółdzielni zamierza oddać głos "za" uchwałą o odwołaniu bezprawnie i podstępnie ujawnionych w Krajowym Rejestrze Sądowym jako Członków Zarządu Spółdzielni - Jarosława Kowalskiego, Tomasza Pasek i Grzegorza Kaczmarczyka powinien oddać głos "przeciw" uchwale o udzieleniu absolutorium tym Osobom.
Warunkiem otrzymania karty do głosowania będzie okazanie dokumentu tożsamości (w przypadku pełnomocnika dodatkowo okazanie prawidłowo udzielonego pełnomocnictwa) i złożenie podpisu na protokole potwierdzenia odbioru karty do głosowania. Prawidłowo udzielone pełnomocnictwo winno zostać udzielone przez Członka Spółdzielni na druku opieczętowanym i opatrzonym numerem ewidencyjnym nadanym przez Spółdzielnię zgodnie z prowadzoną dla tego druku ewidencją oraz powinno być opatrzone po stronie mocodawcy i pełnomocnika numerem PESEL i numerem DOWODU OSOBISTEGO. Druk pełnomocnictwa Członek Spółdzielni może pobrać w siedzibie Spółdzielni w Chrzanowie przy ul. Kard. Wyszyńskiego 17 pokój nr 146 w terminie do 2 czerwca 2023r. do godziny 15:00. za okazaniem dokumentu tożsamości i po złożeniu podpisu celem potwierdzenia odbioru druku.  Powyższe podyktowane jest koniecznością takiego zorganizowania przebiegu głosowania aby maksymalnie zabezpieczyć interesy Członków  Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie, a także zapewnić sprawny i terminowy przebieg samego głosowania. W miejscu głosowania zostaną ustawione stoliki, przy których będzie można swobodnie wypełnić kartę. Zaplombowana przez Komisję w obecności Notariusza, urna na karty do głosowania będzie znajdowała się w sali, w której oddawane będą głosy. Komisja powołana przez Radę Nadzorczą (zainteresowanych Członków pracami w Komisji informujemy o możliwości dokonywania zgłoszeń na piśmie z podaniem swojego numeru członkowskiego oraz kontaktowego nr  telefonu/adresu e'mail - nie później niż do dnia 26 maja 2023r., przy czym decyduje data wpływu zgłoszenia do siedziby Spółdzielni) oraz Notariusze nadzorować będą prawidłowy przebieg głosowania. Po zakończeniu prac Komisja oraz Notariusze sporządzą protokoły z przebiegu głosowania.

Wyjaśniamy również, że zarządzenie głosowania przez Walne Zgromadzenie na piśmie możliwym było, z uwagi na trwający wciąż stan zagrożenia epidemicznego i mające w tym wypadku – zgodnie ze wspólnym stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 19 stycznia 2021 r. - zastosowanie przepisy ustawy – Prawo spółdzielcze (tj. art. 36 § 9 ustawy – Prawo spółdzielcze, zgodnie z którym Zarząd lub Rada Nadzorcza może zarządzić podjęcie określonej uchwały przez walne zgromadzenie na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zgodnie z § 13 art. 36 ustawy – Prawo spółdzielcze rozwiązania, o których mowa w § 9-12, stosuje się w czasie wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi).

Powszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chrzanowie w ostatnim czasie doświadczyła bowiem wzmożonej aktywności zorganizowanych grup trudniących się handlem pełnomocnictwami na walnych zgromadzeniach spółdzielni mieszkaniowych polegającej m.in. na opłacaniu przez takie grupy pracowników spółdzielni celem pozyskania danych osobowych członków a w konsekwencji przygotowania na masową skalę pełnomocnictw in blanco do wykorzystania w trakcie walnych zgromadzeń przez członków takich grup oraz zakłócania przebiegu walnego zgromadzenia przez rzekomych ekspertów wynajętych przez członków takich grup.

W tej sprawie Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP, do którego ustawowych zadań należy badanie legalności działalności spółdzielni potwierdził w całości prawidłowość decyzji Spółdzielni o niekontynuowaniu dalszych części ostatniego walnego zgromadzenia. Ponadto w sprawie Spółdzielni Sąd udzielił również zabezpieczenia poprzez wstrzymanie rzekomo podjętych uchwał przez takie zorganizowane grupy, które dokonały podstępnie zgłoszenia nieistniejących uchwał walnego zgromadzenia do Krajowego Rejestru Sądowego.

W związku z powyższym konieczne stało się również zarządzenie głosowania przez Walne Zgromadzenie na piśmie w sprawie odwołania „rzekomego" i bezprawnie oraz podstępnie ujawnionego w Krajowym Rejestrze Sądowym składu Zarządu i Rady Nadzorczej Spółdzielni tj. w celu ochrony interesów członków Spółdzielni – wobec wydłużających się postępowań sądowych i dalszego działania zorganizowanych grup trudniących się handlem pełnomocnictwami – a tym samym potwierdzenia przez Członków Spółdzielni, że nie uznają oni bezprawnie i podstępnie ujawnionych osób w Krajowym Rejestrze Sądowym jako członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółdzielni .


Zachęcamy Państwa do udziału w głosowaniu
Z wyrazami szacunku,
Z A R Z Ą D
POWSZECHNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
W CHRZANOWIE


Chrzanów, dnia 5 maja 2023 r.

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Techniczno-Eksploatacyjnych mgr inż. Jan Góralczyk
Prezes Zarządu mgr inż. Kamil Rembiecha

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (Zawiadomienie.pdf)Zawiadomienie.pdf728 kB