e-BOK

Zapraszamy

Logowanie

Get Adobe Flash player

Dzisiaj

Dzisiaj jest: 29 Listopad 2023    |    Imieniny obchodzą: Błażej, Walter, Fryderyk

Wyróżnienia

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Kalendarz wydarzeń

listopad 2023
N P W Ś C Pt S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Galeria nowości

EFRR_kolor-300dpi.jpg

Zawiadomienie Członków Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie w sprawie głosowania uchwał Walnego Zgromadzenia w dniu 16.06.2023r

 

Chrzanów, 14 lipca 2022 r.

Szanowni Mieszkańcy/Członkowie PSM w Chrzanowie

W dniu 6 czerwca 2022 r. Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP, do którego ustawowych zadań należy badanie legalności działalności spółdzielni mieszkaniowych w swoim stanowisku skierowanym do Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie potwierdził, iż wobec stwierdzonych istotnych nieprawidłowości w trakcie obrad I i II części Walnego Zgromadzenia Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie w dniach 23 i 24 maja 2022 r. nie ulega wątpliwości, iż decyzja Zarządu Spółdzielni o nieotwieraniu III (25.05.2022 r.), IV (26.05.2022r.) i V (27.05.2022r.) części Walnego Zgromadzenia Członków Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie zwołanego w dniach 23, 24, 25, 26, 27 maja 2022r. była konieczna i jedynie możliwa w okolicznościach niniejszej sprawy. W konsekwencji poczynionych ustaleń w ocenie Związku zwołanego w częściach Walne Zgromadzenie Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie w dniach 23, 24, 25, 26 i 27 maja 2022 r. nie można uznać za odbyte. W swoim stanowisku Związek potwierdził także, że nie było też możliwym jego kontynuowanie (tj. otwarcie pozostałych części posiedzenia), z uwagi na wykazane nieodwracalne w skutkach i rażące nieprawidłowości (stanowisko Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w załączeniu).

Tym samym jakiekolwiek próby składania wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego przez ,,rzekome’’ zebrania, które miałyby dokończyć ww. walne zgromadzenie należy uznać za bezprawne.

Niestety pomimo grożącej odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych oświadczeń woli i wiedzy wniosek taki został złożony przez grupę osób, która podała się za Powszechną Spółdzielnię Mieszkaniową w Chrzanowie i Krajowy Rejestr Sądowy (jak wynika z rejestru) dokonał w dniu 14 lipca 2022 r. wpisu tych osób jako ,,rzekomych’’ nowych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółdzielni, gdyż, z uwagi na wadliwe przepisy ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (zawierające ewidentne luki prawne), Sąd jest zobowiązany jest jedynie do weryfikowania wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod względem formalno-prawnym a nie pod względem ich zgodności z przepisami prawa, co pozwala na właśnie takie nadużycia prawa. Z przepisu art. 23 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wynika bowiem jedynie, że sąd rejestrowy bada, czy dołączone do wniosku dokumenty są zgodne pod względem formy i treści z przepisami prawa, a nie weryfikuje on natomiast zgodności podjętych uchwał z przepisami prawa, które stanowić mają podstawę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Dodać przy tym należy, że taki wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym ma jedynie charakter deklaratywny, a nie konstytutywny.

Prawowity Zarząd Spółdzielni informuje, iż jeszcze w dniu dzisiejszym podjął już odpowiednie kroki prawne, które spowodują przywrócenie zgodności stanu Krajowego Rejestru Sądowego z rzeczywistym stanem prawnym i faktycznym. O wydarzeniach w trakcie ww. walnego zgromadzenia zostały już poinformowane organa ścigania, którym przekazane również zostaną kolejne dokumenty w związku z prowadzoną przez nich sprawą, tj. dokumenty potwierdzające działania osób na rzecz bezprawnego ujawnienia nieprawdziwym informacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jednocześnie odsyłamy Państwa do podobnej historii, w której znalazła się Spółdzielnia Mieszkaniowa Górnik w Jaworznie, w której również dokonano w sposób bezprawny i podstępny wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, by następnie doprowadzić do przywrócenia zgodności stanu w KRS z rzeczywistym stanem prawnym:
https://smgornik-j.pl/prawomocne-rozstrzygniecie-sadu-apelacyjnego-sprawie-o-uznanie-bezprawne-uchwal-podjetych-przerwaniu-walnego-zgromadzenia-czerwcu-2014r/

 

Z poważaniem,

Zarząd Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie

 

Zawiadomienie Członków Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie w sprawie głosowania uchwał Walnego Zgromadzenia w dniu 16.06.2023r

ZAWIADOMIENIE

SZANOWNI, DRODZY CZŁONKOWIE,

Zarząd Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie działając na podstawie art. 36 § 9 – 13 ustawy Prawo spółdzielcze – wprowadzonego na mocy art. 15 pkt 1 ustawy z dnia 16.04.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695) w zw. z art.15zzzr ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021r. poz.2095 t.j. z późn.zm.) w zw. z art. 1 ust. 7 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2023 r., poz.438 t.j. z późn.zm.) oraz uchwały nr 14/8/2023 Rady Nadzorczej Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zarządzenia głosowania przez Walne Zgromadzenie na piśmie informuje, że głosowanie uchwał Walnego Zgromadzenia na piśmie w sprawach:
1. zatwierdzenia sprawozdań z działalności Spółdzielni za 2019 r., 2020 r., 2021 r. i 2022 r.
2. zatwierdzenia sprawozdań finansowych Spółdzielni za 2019 r., 2020 r., 2021 r . i 2022 r.
3. zatwierdzenia sprawozdań z działalności Rady Nadzorczej za lata 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023.
4. podziału nadwyżki bilansowej za 2019 r., 2020 r., 2021 r. i 2022 r.
odbędzie się w dniu 16 czerwca 2023r. (piątek) w godzinach od 12.00 do 18.00 w  następujących miejscach:
1. Klub „Pegaz" w Chrzanowie przy ul. Kard. Wyszyńskiego 17 dla członków dysponujących prawami do lokali w budynkach położonych w Chrzanowie przy ul.: Niepodległości 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17; Kardynała Wyszyńskiego 1, 3, 7, 9, 11, 15; Trzebińska 1, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33; Broniewskiego 10B, 12, 12A, 12B, 14, 14A, 14B, 16A, 16B; Grzybowa 1, 3, 4, 5, 6;  Mieszka I 4, 9, 11, 11A, 13, 15A; Piastowska 38; Wodzińska 10, Zielona 20b, 22a, 22b; Aleja Henryka 17, 36; Henryka Jordana 2, 4, 6, 8; Kadłubek 22, 22a, 24a, 24b, 30, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, Kopernika 3; Marszałka F. Focha 22; Sądowa 2; Świętokrzyska 13, 21;  Sienkiewicza 8, 9, 10, 13, 15; ul.: Brzezina 10, 12; Jabłoniowa 2; Kolonia Rospontowa 13, 14, 17; Orkana 21, 21A, 21B, 21C, 21D, 21E, 21F, 21G; Oczkowskiego Jana 2, 4; Pęckowskiego Jana 1, 2, 3, 4, 5; Pogorska 10, 10A, 10B, 10C, 10D, 10E, 12, 12A, 12B;  Profesora Krawczyńskiego 1, 2; Szarych Szeregów 2, 2a, 2b, 2c, 4a, 6, 8, 8a, 10, 12, 14; Urbańczyka Tadeusza 1, 2, 4; Wincentego Witosa 1, 1a, 1b, 1c, 3; Władysława Szafera 2, 4, 6, 8, 10 oraz Członkowie dysponujący prawami do garaży położonych w Chrzanowie przy ul. Kubusia Puchatka, Aleja Henryka 36a,
2. Administracja Spółdzielni w Trzebini przy ul. Młoszowskiej 42 (Osiedle Widokowe), dla członków dysponujących prawami do lokali w budynkach położonych w Trzebini na Os. Widokowym 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
3. Klub „Promień" w Libiążu przy ul. 11 Listopada 2 dla członków dysponujących prawami do lokali w budynkach położonych w Libiążu przy ul.: 9 Maja 1, 3; 11 Listopada 4, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22; 1 Stycznia 12; Ratowników Górniczych 8, 10, 12; Urzędnicza 8, 10, 12; Wańkowicza 1, 3, 5; Wojska Polskiego 5, 7, 9 oraz Członkowie dysponujący prawami do garaży położonych w Libiążu przy ul. Słowackiego.

Projekty ww. uchwał dostępne będą dla Członków Spółdzielni od dnia 1 czerwca 2023r. w siedzibie Spółdzielni w Chrzanowie przy ul. Kard. Wyszyńskiego 17 pokój nr 138 oraz w administracjach osiedli w dni robocze w godzinach: poniedziałek od 10:00 do 18:00; wtorek-piątek od 7:00 do 15:00. Każdy Członek Spółdzielni jest uprawniony do zapoznania się z ww. projektami uchwał.

DODATKOWE INFORMACJE DLA CZŁONKÓW POWSZECHNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W CHRZANOWIE

Na każdą z uchwał będzie można oddać tylko jeden głos: „za", „przeciw" lub „wstrzymał się". Za nieważny dla danej uchwały uznany zostanie głos, gdy głosujący w żadnej z kratek nie postawi znaku „X" lub przy danej uchwale postawi więcej niż jeden „X".
Warunkiem otrzymania karty do głosowania będzie okazanie dokumentu tożsamości (w przypadku pełnomocnika dodatkowo okazanie prawidłowo udzielonego pełnomocnictwa) i złożenie podpisu na protokole potwierdzenia odbioru karty do głosowania. Prawidłowo udzielone pełnomocnictwo winno zostać udzielone przez Członka Spółdzielni na druku opieczętowanym i opatrzonym numerem ewidencyjnym nadanym przez Spółdzielnię zgodnie z prowadzoną dla tego druku ewidencją oraz powinno być opatrzone po stronie mocodawcy i pełnomocnika numerem PESEL i numerem DOWODU OSOBISTEGO. Druk pełnomocnictwa Członek Spółdzielni może pobrać w siedzibie Spółdzielni w Chrzanowie przy ul. Kard. Wyszyńskiego 17 pokój nr 146 w terminie do 15 czerwca 2023r. do godziny 15:00. za okazaniem dokumentu tożsamości i po złożeniu podpisu celem potwierdzenia odbioru druku.
Powyższe podyktowane jest koniecznością takiego zorganizowania przebiegu głosowania aby maksymalnie zabezpieczyć interesy Członków Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie, a także zapewnić sprawny i terminowy przebieg samego głosowania. W miejscu głosowania zostaną ustawione stoliki, przy których będzie można swobodnie wypełnić kartę. Zaplombowana przez Komisję w obecności Notariusza, urna na karty do
głosowania będzie znajdowała się w sali, w której oddawane będą głosy. Komisja powołana przez Radę Nadzorczą (zainteresowanych Członków pracami w Komisji informujemy o możliwości dokonywania zgłoszeń na piśmie z podaniem swojego numeru członkowskiego oraz kontaktowego nr telefonu/adresu e'mail - nie później niż do dnia 9 czerwca 2023r., przy czym decyduje data wpływu zgłoszenia do siedziby Spółdzielni) oraz Notariusze nadzorować
będą prawidłowy przebieg głosowania. Po zakończeniu prac Komisja oraz Notariusze sporządzą protokoły z przebiegu głosowania.
Wyjaśniamy również, że zarządzenie głosowania przez Walne Zgromadzenie na piśmie możliwym było, z uwagi na trwający wciąż stan zagrożenia epidemicznego i mające w tym wypadku – zgodnie ze wspólnym stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 19 stycznia 2021 r. - zastosowanie przepisy ustawy – Prawo spółdzielcze (tj. art. 36 § 9 ustawy – Prawo spółdzielcze, zgodnie z którym Zarząd lub Rada Nadzorcza może zarządzić podjęcie określonej uchwały przez walne zgromadzenie na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zgodnie z § 13 art. 36 ustawy – Prawo spółdzielcze rozwiązania, o których mowa w § 9-12,
stosuje się w czasie wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi).

Zachęcamy Państwa do udziału w głosowaniu
Z wyrazami szacunku,
Z A R Z Ą D
POWSZECHNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
W CHRZANOWIE


Chrzanów, dnia 19 maja 2023 r.
Zastępca Prezesa Zarządu ds. Techniczno-Eksploatacyjnych mgr inż. Jan Góralczyk
Prezes Zarządu mgr inż. Kamil Rembiecha

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (Zawiadomienie.pdf)Zawiadomienie.pdf706 kB