e-BOK

Zapraszamy

Logowanie

Get Adobe Flash player

Dzisiaj

Dzisiaj jest: 22 Czerwiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Paulina, Jan, Tomasz

Wyróżnienia

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Kalendarz wydarzeń

czerwiec 2024
N P W Ś C Pt S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Galeria nowości

Zawiadomienie Członków Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie w sprawie głosowania uchwał Walnego Zgromadzenia w dniu 01.06.2024r

ZAWIADOMIENIE

SZANOWNI, DRODZY CZŁONKOWIE,

Zarząd Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie działając na podstawie przepisu art. 15zzzr ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach (...), Dz. U.2024.340 tj. z późn. zm. informuje, że głosowanie uchwał Walnego Zgromadzenia na piśmie w sprawach:
1. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2023 r.
2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 r.
3. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za lata 2023/2024.
4. podziału nadwyżki bilansowej za 2023 r.
odbędzie się w dniu 1 czerwca 2024 r. (sobota) w godzinach od 8.00 do 16.00 w następujących miejscach:
1. Klub „Pegaz" w Chrzanowie przy ul. Kard. Wyszyńskiego 17 dla członków dysponujących prawami do lokali w budynkach położonych w Chrzanowie przy ul.: Niepodległości 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17; Kardynała Wyszyńskiego 1, 3, 7, 9, 11, 15; Trzebińska 1, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33; Broniewskiego 10B, 12, 12A, 12B, 14, 14A, 14B, 16A, 16B; Grzybowa 1, 3, 4, 5, 6; Mieszka I 4, 9, 11, 11A, 13, 15A; Piastowska 38; Wodzińska 10, Zielona 20b, 22a, 22b; Aleja Henryka 17, 36; Henryka Jordana 2, 4, 6, 8; Kadłubek 22, 22a, 24a, 24b, 30, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, Kopernika 3; Marszałka F. Focha 22; Sądowa 2; Świętokrzyska 13, 21; Sienkiewicza 8, 9, 10, 13, 15; ul.: Brzezina 10, 12; Jabłoniowa 2; Kolonia Rospontowa 13, 14, 17; Orkana 21, 21A, 21B, 21C, 21D, 21E, 21F, 21G; Oczkowskiego Jana 2, 4; Pęckowskiego Jana 1, 2, 3, 4, 5; Pogorska 10, 10A, 10B, 10C, 10D, 10E, 12, 12A, 12B; Profesora Krawczyńskiego 1, 2; Szarych Szeregów 2, 2a, 2b, 2c, 4a, 6, 8, 8a, 10, 12, 14; Urbańczyka Tadeusza 1, 2, 4; Wincentego Witosa 1, 1a, 1b, 1c, 3; Władysława Szafera 2, 4, 6, 8, 10 oraz Członkowie dysponujący prawami do garaży położonych w Chrzanowie przy ul. Kubusia Puchatka, Aleja Henryka 36a,
2. Administracja Spółdzielni w Trzebini przy ul. Młoszowskiej 42 (Osiedle Widokowe), dla członków dysponujących prawami do lokali w budynkach położonych w Trzebini na Os. Widokowym 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
3. Klub „Promień" w Libiążu przy ul. 11 Listopada 2 dla członków dysponujących prawami do lokali w budynkach położonych w Libiążu przy ul.: 9 Maja 1, 3; 11 Listopada 4, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22; 1 Stycznia 12; Ratowników Górniczych 8, 10, 12; Urzędnicza 8, 10, 12; Wańkowicza 1, 3, 5; Wojska Polskiego 5, 7, 9 oraz Członkowie dysponujący prawami do garaży położonych w Libiążu przy ul. Słowackiego

Projekty ww. uchwał dostępne będą dla Członków Spółdzielni od dnia 17 maja 2024r. w siedzibie Spółdzielni w Chrzanowie przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 17 pokój nr 138 oraz w administracjach osiedli w dni robocze w godzinach: poniedziałek od 10:00 do 18:00; wtorek-piątek od 7:00 do 15:00. Każdy Członek Spółdzielni jest uprawniony do zapoznania się z ww. projektami uchwał.

DODATKOWE INFORMACJE DLA CZŁONKÓW POWSZECHNEJ SPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ W CHRZANOWIE

Na każdą z uchwał będzie można oddać tylko jeden głos: „za", „przeciw" lub „wstrzymał się". Za nieważny dla danej uchwały uznany zostanie głos, gdy głosujący w żadnej z kratek nie postawi znaku „X" lub przy danej uchwale postawi więcej niż jeden „X".
Warunkiem otrzymania karty do głosowania będzie okazanie dokumentu tożsamości (w przypadku pełnomocnika dodatkowo okazanie prawidłowo udzielonego pełnomocnictwa) i złożenie podpisu na protokole potwierdzenia odbioru karty do głosowania. Prawidłowo udzielone pełnomocnictwo winno zostać udzielone przez Członka Spółdzielni na druku opieczętowanym i opatrzonym numerem ewidencyjnym nadanym przez Spółdzielnię zgodnie z prowadzoną dla tego druku ewidencją oraz powinno być opatrzone po stronie mocodawcy i pełnomocnika numerem PESEL i numerem DOWODU OSOBISTEGO. Druk pełnomocnictwa Członek Spółdzielni może pobrać w siedzibie Spółdzielni w Chrzanowie przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 17 pokój nr 146 w terminie do 31 maja 2024 r. do godziny 15:00 za okazaniem dokumentu tożsamości i po złożeniu podpisu celem potwierdzenia odbioru druku. Powyższe podyktowane jest koniecznością takiego zorganizowania przebiegu głosowania aby maksymalnie zabezpieczyć interesy Członków Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie, a także zapewnić sprawny i terminowy przebieg samego głosowania. W miejscu głosowania zostaną ustawione stoliki, przy których będzie można swobodnie wypełnić kartę. Zaplombowana przez Komisję w obecności Notariusza, urna na karty do głosowania będzie znajdowała się w sali, w której oddawane będą głosy. Komisja powołana przez Radę Nadzorczą (zainteresowanych Członków pracami w Komisji informujemy o możliwości dokonywania zgłoszeń na piśmie z podaniem swojego numeru członkowskiego oraz kontaktowego nr telefonu/adresu e-mail - nie później niż do dnia 23 maja 2024 r., przy czym decyduje data wpływu zgłoszenia do siedziby Spółdzielni) oraz Notariusze nadzorować będą prawidłowy przebieg głosowania. Po zakończeniu prac Komisja oraz Notariusze sporządzą protokoły z przebiegu głosowania.

Zachęcamy Państwa do udziału w głosowaniu
Z wyrazami szacunku,
Z A R Z Ą D
POWSZECHNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
W CHRZANOWIE

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (zawiadomienie_01_06_2024_podpisane.pdf)zawiadomienie_01_06_2024_podpisane.pdf121 kB